Objectieve aansprakelijkheid ? Wat en voor welke sectoren / activiteiten is deze verplicht ?

De verzekering objectieve aansprakelijkheid zal ik kort toelichten in dit artikel, gezien deze maar enkel verplicht is voor bepaalde uitbatingen en sectoren volgens de wet. Voor de gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek, moet de verantwoordelijke uitbater de verplichte… Continue Reading