Beroepsaansprakelijkheid => wettelijk verplicht voor bepaalde categorieën

De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de contractuele aansprakelijkheid af bij de slechte uitvoering van contractuele verbintenissen of de niet uitvoering hiervan. Enkele voorbeelden: een architect maakt een berekeningsfout of vergeet rekening te houden met stedenbouwkundige verplichtingen; verzekeringsmakelaar vergeet een dekking door te… Continue Reading