Machinebreuk – Nuttige verzekering, maar te onbekend qua mogelijkheden

Veel bedrijven , groot en klein, zijn de dag vandaag zeer afhankelijk van mechanische toestellen en automatisatie zijn. In het kader van het stilvallen van dergelijk toestellen kan er ernstige hinder ondervonden worden als dergelijke toestel het laat afweten. Zowel op niveau van kosten, omzet, herstellingen, etc.

Waarom deze verzekering afsluiten ?

De kostprijs van machines voor de productie en de herstellingen hiervan zijn dermate zeer duur en het afstellen van dergelijke toestellen is zeer complex. De waarborgen en de garantie bij de machines zijn meestal beperkt en gelimiteerd in voorwaarden en in tijd.

Mijn mening is dat het altijd zeer belangrijk is om als bedrijf te bepalen dat het mogelijk is om zelf reserves aan te leggen voor eventuele schadegevallen. Dergelijke reserve aanleggen mag niet onderschat worden en vereist toch aanzienlijke liquide middelen van het bedrijf. Ook is het niet evident om de omvang van mogelijke schade op voorhand te  kunnen inschatten. Het is daarom essentieel om een aanvullende polis machinebreuk af te sluiten.

De polis machinebreuk vergoedt de onvoorziene en plotselinge schade aan verzekerde toestellen. Hieronder heb ik een lijst opgemaakt van wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn in een gedekt schadegeval in zo’n polis:

 • onhandigheid
 • vandalisme
 • onervarenheid
 • kwaadwilligheid van personeelsleden of anderen (kan voorkomen bij ontslagen)
 • vallen, botsen, storm, vorst
 • ontregelen
 • warmlopen
 • oververhitting
 • montagefout
 • elektrische oorzaak (stroomstoot)

Uw productie als bedrijf kan zeer afhankelijk zijn van enkele specifieke machines. Bij defect, kan de kostprijs van herstellingen natuurlijk hoog oplopen. in deze polis kunnen niet enkel deze directe kosten van herstelling worden opgevangen, maar ook de indirecte kosten, die gemaakt worden om de bedrijfsactiviteit te kunnen blijven uitoefenen. Dit noemt met de bedrijfsschade na machinebreuk. Dit is een belangrijke en nuttig polis indien er een groot machinepark aanwezig is in het bedrijf.

Is deze polis niet te duur ?

Ik raad aan om niet het volledige machinepark te verzekeren, gezien dit dan zeer duur wordt. Meestal worden de machines verzekerd die kritisch zijn voor de productie van het bedrijf en niet kunnen worden gemist. Voor de andere minder cruciale machines kan u het risico dan weer niet verzekeren en dit zelf dragen als bedrijf. Zoals jullie zien komt hier risicomanagement weer opduiken, zoals vermeld in mijn vorige artikels.

De machines die dan opgesomd staan samen met hun verzekerde waarde, hierop zal de premie worden bepaald door een premievoet hierop te berekenen.

Welke machines kunnen verzekerd worden ?

 •  Industriële productiemachines, zoals houtbewerking, metaalbewerking, textiel, enz.
 • Werftoestellen (bouw)
 • kranen
 • bulldozers
 • hoogtewerkers
 • aanhangwagens (met of zonder koelinstallaties)
 • vorkliften
 • verwarmingsinstallaties
 • koelinstallaties
 • airco-installaties
 • medische apparatuur in ziekenhuizen of bij specialisten zoals röntgentoestellen
 • ….

 Hoe wordt de premie nu bepaald van dergelijke polis ?

De premie zal gebaseerd worden op basis van een aantal vragen zoals, hebt u een onderhoudsschema ?, hebt u een service level agreement met een betrouwbare partner-leverancier ?, hoe oud is hoe oud is het toestel ?,staat het toestel nog onder garantie ?, Wat is de waarde van het toestel ?, Waar staat uw machine ? Ook op werven buiten uw werkplaats ?, Is de constructeur bekend ?, Staat de constructeur zelf in voor de reparaties

Op basis hiervan wordt de premie dan bepaald.

Wat een zeer belangrijke materie is om in het oog te houden is dat er een correcte schaderegeling gebeurd en dat de kennis aanwezig is om dergelijk risico te kunnen onderschrijven zowel op gebied van risicomanagement als schadeafhandeling. Vooral op gebied van schadeafhandeling gezien er in dergelijke dossiers veel onderhandeld wordt met schade-experten.

Indien er nog vragen zijn, contacteer mij, gezien dit geen gemakkelijke materie betreft.

Veel lees en verzekeringsplezier

Vanwege Kris Rottiers, verzekeringsgoochelaar bedrijven.

Schrijf jullie in op mijn nieuwsbrief.