Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen: de oplossing in de 2de pijler !

Als zelfstandige moet u zich de vraag stellen, indien u wil stoppen op de pensioengerechtigde leeftijd, of dat u met het wettelijke pensioen uw levenstandaard nog kan behouden zoals tijdens uw actieve loopbaan. Voor een zelfstandige is het wettelijk pensioen… Continue Reading