Zwarte doos in de auto ? Goed idee of niet

U heeft het misschien enige tijd gelezen of gehoord op het nieuws over de beruchte “zwarte doos” in de auto, waarmee enkele verzekeraars testen aan het uitvoeren zijn om uit te maken, dat dit een positieve impact kan hebben op het rijgedrag van de bestuurders. Er zijn naar mijn mening toch enkele zaken die niet uit het oog mogen worden verloren en die ik kort toelicht in dit artikel, gezien ik van mijn volgers hierover al meerdere vragen heb gekregen.

Kan dit een positieve impact hebben op het rijgedrag en ook op de te betalen premies ?

Het is geen slecht idee om dergelijke zaken in te bouwen in een voertuig om zo het rijgedrag van bepaalde bestuurders te monitoren, zoals de “slechtere” bestuurders met een ongunstig schadeverleden of de jongere bestuurders. Het voordeel hiervan is, dat er gedurende een bepaalde periode kan uitgelezen worden hoe dergelijke bestuurders (bruusk) remmen, gas geven, schakelen, bepaalde manoeuvres uitvoeren, etc. Op basis hiervan kan er een rapport worden opgesteld en kan de verzekeringsmaatschappij bekijken, dat ze een lager tarief of een “bepaald” tarief kan toepassen voor de kandidaat-verzekerde. Voor de makelaar in kwestie is dit ook geen ongunstige evolutie naar mijn mening, gezien het vaak gebeurd dat er sommige verhalen boven komen en sommige bestuurders altijd een uitleg klaar hebben om hun schadeverleden te “verklaren”. Dus naar mijn mening kan dit een positieve impact hebben naar de toekomst toe.

Ik stel me enkel de vraag wat de verzekeringsmaatschappijen gaan doen met aanzienlijke vloten van bedrijven (+50 voertuigen), die zelf geen dergelijke systemen hebben ingebouwd ? Wordt deze kost ten laste genomen van de maatschappij ?

Hoe gebeurd de vergoeding ?

Het is op zich uiteraard een mooi verhaal, maar indien de keuze is gemaakt om dergelijke “zwarte doos” in te bouwen, wie zal deze inbouw of “doos” vergoeden en zullen hier voorwaarden aan gekoppeld zijn, zoals verplichting om een verzekering af te sluiten bij de maatschappij, die dit ter beschikking stelt, maakt niet uit wat het resultaat moge zijn of verplicht volgen van cursus teneinde aanvaard te kunnen worden door de betrokken verzekeringsmaatschappij ? Dit zijn uiteraard maar ideeën waarover nu geen duidelijkheid bestaat, gezien de testfase uiteraard.

Privacyprivacy

Een belangrijke factor in dit hele verhaal is, dat veel mensen zich zullen afvragen, hoe het gesteld zal zijn met hun privacy. Gezien vandaag de dag alles verloopt via technologische snufjes, zullen veel mensen zich de vraag stellen dat er geen misbruik van dergelijke zaken kan worden gemaakt. Ik refereer naar de hacking van een voertuig onlangs in Amerika, het tentoonstellen van gegevens van miljoenen mensen van een bepaalde website.  Hiermee moet naar mijn mening zeer voorzichtig mee worden omgesprongen, teneinde als maatschappij geen diskrediet te creëren naar de betrokken partijen toe en hier zullen duidelijke afspraken  in gemaakt moeten worden. “Stel u voor dat een vrachtwagenchauffeur zijn gegevens zomaar worden verspreid op het internet. Dit kan voor deze persoon een negatieve impact hebben naar de toekomst toe.”

Dus algemeen vind ik het persoonlijk, het idee op zich een mooie oplossing voor bepaalde premieniveaus van bepaalde segmenten. Ik denk bijvoorbeeld maar aan het segment van de jonge bestuurder onder de 26 jaar of zelfs 30 jaar. Hierdoor kan een premieverlaging toegekend worden voor deze personen of voor mensen die “pech” hebben gehad door betrokken te zijn bij ongevallen in een kortere periode. De enige vraag die we moeten stellen is dat de betrokken verzekeringsmaatschappijen deze kosten niet gaan doorrekenen in de premiesetting bij de slechtere chauffeurs en dat er het risico wordt gelopen om deze categorie nog verder te penaliseren, gezien het toch voor de verzekeringsmaatschappij ook een bepaalde investering vraagt?

Maar ik ben ook van mening, dat de betere chauffeurs niet mogen blijven opdraaien voor de minder goede, door hun premies te gebruiken als hefboom voor de schadelast van deze laatste groep.

Indien nog vragen, contacteer me en schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief.

Vanwege, Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar.