De visie en het gevoel op de huidige verzekeringsmarkt van de verzekeringsfluisteraar

In dit artikel ga ik mijn visie en mijn gevoel over de huidige verzekeringsmarkt op bedrijfsniveau toelichten en de methode hoe ik hiermee mee omga in mijn dagelijkse onderhandelingen voor mijn klanten. Ik benadruk dat dit mijn persoonlijke gevoel en ervaring betreft.

Ik ben nu al een aantal jaren actief in deze sector en ik heb de verzekeringsmarkt kunnen ervaren vanuit 3 standpunten. Die vanuit de positie van de verzekeringsmaatschappij (gezien ik hier een aantal jaren heb gewerkt), vanuit de makelaarspositie (gezien ik hier nu in actief ben) en vanuit de klantpositie (gezien ikzelf ook klant ben bij een verzekeringsmaatschappij).

Indien ik een huidige evaluatie moet maken tov een aantal jaren geleden stel ik vast dat de huidige verzekeringsmarkt toch nog op bedrijfsniveau een vrij gesloten markt betreft qua openheid in bepaalde gebieden, zoals:

verzekeringsmarkt 3

  • het jaarlijks overlopen van het gehele verzekeringsdossier;
  • het jaarlijks bespreken van schadestatistieken van de verschillende polissen van het bedrijf;
  • het oplijsten van alle vrijstellingen van de verschillende polissen;
  • het meesturen van de algemene voorwaarden van de betrokken polissen of het minstens vermelden waar deze kunnen teruggevonden worden;
  • het jaarlijks projecteren van de huidige verzekeringssituatie van het bedrijf tov de Belgische verzekeringsmarkt
  • het durven mededelen dat iets niet verzekerd is, gezien veel mensen ervan uitgaan dat alles gedekt is, omdat ze premie betalen
  • mede delen van de sublimieten van dekking in de polissen

Gezien de nieuwe wet MIFID II in de verzekeringssector, is dit al een beetje verbeterd, maar nog meestal niet op de manier, die ik hierboven heb omschreven conform mijn werkwijze die ik hanteer.

Indien ik dan bij veel bedrijven een audit ga doen en al deze bovenvermelde punten aanhaal, krijg ik meestal 2 reacties:

  1. een verontwaardiging en ongeloof dat ik dit allemaal doe;
  2. bevestiging van overstap naar mij van het betrokken bedrijf.

Wanneer ik dan enkele referenties en voorbeelden toon van bedrijven die bij mij zijn verzekerd, dan moet ik bekennen dat de bedrijven waar ik deze audit mee uitwerk, vaak aangenaam verrast zijn.

verzekeringsmarkt 2

Een van mijn grote frustraties op dit ogenblik is, dat er bepaalde partijen op de markt actief zijn, die louter op premie of de vergoeding voor de dienstverleningsovereenkomst spelen en soms waanzinnige voorstellen maken, zonder maar zelfs het verzekeringsdossier te bekijken. Dit noem ik de personen die vertrekken vanuit het standpunt van hun vergoeding en niet vanuit het standpunt van de klant en zijn behoeften.

Ik moet ook meer en meer vaststellen dat de verzekeringssector niet zo veel meer mensen aanspreekt om in af te studeren. Als ik naar de school kijk waar ik ben afgestudeerd in deze richting, stel ik vast dat het aantal toch serieus gedaald is van toen ik was afgestudeerd. Ik merk dit ook wanneer ik onderhandel met bepaalde verzekeringsmaatschappijen, dat sommige personen niet echt meer weten over wat ze praten. Indien ik dan vraag wat ze gestudeerd hebben, merk ik dat deze totaal andere richtingen hebben gestudeerd. Hiermee wil ik niet zeggen dat deze personen niet bekwaam zouden zijn, maar dit geeft wel aan dat meer en meer werkgevers in deze sector het moeilijker hebben om aan de juiste personen te geraken in deze sector. Hiermee verwijs ik vooral naar mijn voorbeeld hierboven van het “afbieden” van de vergoedingen en niet naar de kwaliteit van de dekkingen te kijken.

Mijn conclusie is dat door ik me door deze werkwijze in deze sector weet te onderscheiden op deze markt en dat het belang van een goede tussenpersoon, die dergelijke werkwijze hanteert steeds meer en meer belangrijker wordt, gezien de markt van de verzekeringsmaatschappijen zwaar aan het inkrimpen is door overnames en de betrokken partijen over soms te weinig gekwalificeerd personeel beschikt.

Groeten, vanwege de verzekeringsfluisteraar,

Kris Rottiers.