Hoe doe ik een verzekeringsaudit van een bedrijf ? De werkwijze en waarop te letten ?

We gaan nu dieper ingaan op de verzekeringsaudits voor de bedrijven, die ik zeer regelmatig uitvoer voor de bedrijven en die bij mij nog geen klant zijn.verzekeringsaudit 3

Hoe pak ik dit aan en waarop let ik meestal om een correcte vergelijking te kunnen maken ?

Om een correcte en kwalitatieve verzekeringsaudit te kunnen maken van een bedrijf is het essentieel naar mijn mening om met een aantal aspecten rekening te houden om achteraf zo weinig mogelijk geschillen te kunnen hebben. Er moet een duidelijk zicht zijn op de volgende opgesomde zaken om een correcte en OBJECTIEVE audit te kunnen maken:

  • schadestatistieken van de betrokken verzekeringstakken van het bedrijf
  • huidige verzekeringsvoorwaarden / vrijstellingen / eventueel opgenomen preventie
  • omzet / loonmassa en het aantal tewerkgestelde personen in het bedrijf
  • correcte en juiste omschrijving van de activiteiten (stuk risicomanagement)
  • geografisch activiteitengebied van het bedrijf (nationaal / internationaal)
  • buitenlandse vestigingen aanwezig ?

Er zijn 2 mogelijkheden om al deze info van het bedrijf te kunnen vergaren. Er kunnen copies van de polissen worden genomen door de persoon die de audit wenst uit te voeren. Het nadeel hiervan is dat er dan meestal met geen ge-updatete contracten wordt gewerkt, met het risico dat er geen correcte vergelijking kan gemaakt worden, gezien er soms met bijvoegsels van een aantal jaren wordt gewerkt en de kapitalen en vrijstellingen meestal niet meer met de realiteit overeenkomen. Het resultaat hiervan is dat er dan een compleet andere audit uit de bus komt, conform de realiteit van het dossier. Het feit is ook dat het betrokken bedrijf meestal ook nog nutteloze (afhankelijk van de uitkomst van de audit natuurlijk) tijd moet investeren in het bij elkaar zoeken van al de polissen, gezien deze meestal in een dikke map ergen in een “vergeten” kast zijn gestoken. Dit proces is vaak te tijdrovend.verzekeringsaudit 2

Een andere en mijn geprefereerde optie is te werken met een studiemandaat. Dit houdt in dat het betrokken bedrijf per document toestemming geeft aan de persoon, die de audit uitvoert, om zijn verzekeringsdossier samen met de schadestatistieken op te vragen in de naam van het bedrijf, bij de betrokken verzekeringsmaatschappijen. Ik benadruk wel, dat dit GEEN VERBINTENIS inhoudt van het bedrijf t.o.v de persoon, die de audit uitvoert. Door deze werkwijze worden de nadelen van hierboven uitgewist en kan er een kwalitatieve en objectieve audit gebeuren, wat meestal enorme resultaten opleveren voor het betrokken bedrijf.

 

Marktstudie ???

Van zodra ik alle info heb verzameld, liefst via studiemandaat, maak ik een gehele analyse van het bedrijf en start ik de marktconsultatie met ALLE verzekeringsmaatschappijen op, op basis van 5 basisprincipes, nl. premie, vrijstellingen, voorwaarden, schadeafhandeling van de betrokken verzekeringsmaatschappij en het eventuele risicomanagement (vb. preventie). Uit deze studie zal ik dan een selectie maken uit de resultaten, die ik uit de verzekeringsmarkt heb ontvangen en verwerk ik mijn voorstel naar het bedrijf toe. Het is perfect mogelijk dat in mijn voorstel de offerte brand bij maatschappij A wordt aangeboden en de vloot voertuigen bij maatschappij B, gezien de onderhandelingspositie zoals hierboven vermeld. Op basis van deze werkwijze is er altijd sprake van een onafhankelijke, correcte en objectieve verzekeringsaudit.

Opbouw van de audit

De opbouw van mijn audit zal altijd bestaan uit een technisch gedeelte, dit houdt een overzicht van de volgende zaken in: verzekerde kapitalen, vrijstellingen, clausules, etc. en een financieel gedeelte, dit houdt een overzicht in op de financiële impact van mijn voorstel t.o.v. de huidige situatie. Zo kan het bedrijf perfect terugvinden waar de verschillen in de audit worden gemaakt en kan er vrij snel een beslissing worden genomen om het verzekeringsdossier over te zetten of niet, gezien ik in deze procedure niet graag veel tijd verlies.

Zo hebben jullie al een zeer goed zicht op mijn werkwijze. Ik kan enkel melden dat het zeer nuttig kan zijn om dergelijke audit te laten uitvoeren, gezien hier dikwijls zeer positieve en verbluffende resultaten uit komen ten voordele van het geauditeerde bedrijf.

Nog vragen, contacteer me en schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Vanwege de verzekeringsfluisteraar, Kris Rottiers.