Verzekering uitbreiden met 2de layer: Wat is dit en waarom wordt dit gedaan ?

Dit artikel ga ik toewijden aan het principe van 2de layer of 2de rang dekkingen in bepaalde contracten en waarom dit meestal wordt overwogen en wordt toegepast. Onlangs had ik een situatie  bij een bedrijf, waarvan ik het verzekeringsdossier  heb overgenomen.

Dit is een bedrijf, dat bepaalde producten ontwikkeld en die geïnstalleerd worden in zeer grote projecten, zoals voetbalstadia, ziekenhuizen, openbare plaatsen en waarbij bij een fout functioneren van deze producten, dit catastrofale gevolgen kan hebben voor de projecten zelf en waarbij het bedrijf  een zware claim kan worden toegewezen. Bij de overname van het dossier stelde ik vast, dat de huidige gedekte limieten in de bestaande polis Ba-uitbating veel te laag waren, aangaande de activiteit en de projecten waarmee het bedrijf in kwestie bezig is. Deze limieten werden in de eerste polis opgetrokken naar 5.000.000 € per schadegeval, maar moesten eigenlijk verzekerd worden voor een totaliteit van 15.000.000 € per schadegeval.

Aangezien de huidige verzekeringsmaatschappij dergelijke limieten niet aan 100 % zelf wilde verzekeren, ben ik voor de overige 10.000.000 € bij een andere verzekeringsmaatschappij gaan aankloppen, die deze limiet conform de huidige dekkingen wel wilde bijverzekeren om aan het totale volume van 15.000.000 € te komen, zodat het volledige risico werd afgedekt. Deze 10.000.000 € is een voorbeeld van een 2de rang dekking, bovenop de dekking van de bestaande 5.000.000 €.

Waarop te letten bij afsluiten van een 2de rangsdekking ?

Bij het afsluiten en het zoeken naar een 2de rangsdekking is het belangrijk om volgende punten mee:

  • activiteit van het betrokken bedrijf
  • huidige dekkingslimiet en vrijstellingen in de bestaande polis
  • huidige clausules in de bestaande polis
  • omzet van het te verzekeren  bedrijf

Mogelijkheid te werken met andere voorwaarden en limieten

In de polis aangaande een 2de rang dekking is het mogelijk om te werken met een DIC/DIL clausule. Dit impliceert een difference in conditions and difference in limits – clausule. Eigenlijk betekent dit dat de eerste verzekeringsmaatschappij aan bepaalde voorwaarden of limieten niet wenst te voldoen, die de 2de verzekeringsmaatschappij wel opneemt in de polis. Het voordeel hiervan is dat er in het kader van een contract dat nog een lopende duurtijd heeft, kan afgedekt worden tegen betere voorwaarden en limieten t.o.v. het bestaande contract. Dit kan belangrijk zijn in het kader van grote projecten, waar ik graag naar het bovenstaande bedrijf voor refereer. Na het einde van de duurtijd van het eerste contract wordt dit dan geïntegreerd in het 2de rangdossier tegen de betere voorwaarden en limieten.

In welke sectoren komt dit mogelijk aan bod ?

  • bussector  => brand catastrofe dekking
  • chemiesector => vanaf bepaalde omzet van het bedrijf veel van toepassing
  • retailsector => vanaf bepaalde omzet en werking met bepaalde landen
  • alle sectoren => voor contracten die nog een lopende duurtijd hebben > 1 jaar en die niet voldoende zijn afgedekt

Indien u hierover nog vragen heeft, contacteer mij op de gekende gegevens en schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Vanwege Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar.

handtekening kris rottiers