Verdediging eindwerken laatste jaar financiën-verzekeringen: talent op komst in de verzekeringssector

Afgelopen donderdag 18/06/2015, was ik als jurylid aanwezig bij de verdediging van enkele eindwerken voor de thomas more Hogeschool te Mechelen. Ik vind dit aangenaam om hier een artikel aan te wijden, gezien er toch nog aanstormend talent op komst is in de vaak vooroordeelde verzekeringssector. De reden dat ik dit artikel ook schrijf is om aan te tonen dat de verzekeringssector wel degelijk interessant is en dat er een waaier aan mogelijkheden ligt. Ik heb moeten vaststellen dat er dit jaar in het laatste jaar in de Hogeschool in Mechelen slechts 18 studenten afstuderen in deze richting, wat toch opmerkelijk laag is. Het volgende jaar zou dit aantal zelfs nog lager liggen. Dit duidt aan dat onze sector niet als uitdagend genoeg wordt ervaren. Ik kan enkel maar bevestigen dat dit niet het geval is en dat er nog een aantal mogelijkheden liggen in de sector, zeker de dag van vandaag. Hiervoor verwijs ik ook graag naar mijn andere geschreven artikels.

Ikzelf heb enkele jaren geleden zelf op de schoolbanken  gezeten van deze Hogeschool. Het is nu uiteraard een ludiek gegeven dat ik nu zelf wordt gevraagd om als jurylid te fungeren in deze materie. Het weerzien van enkele docenten uit het verleden was ook tof en amusant.

Hieronder ga ik enkele beschrijvingen doen van enkele eindwerken, die ik heb moeten beoordelen en waar ik aanwezig was als jurylid bij de verdediging van deze eindwerken.

Het eerste eindwerk ging over de bedrijfsschadeverzekering. De studenten hadden uitgeschreven welke formules er allemaal mogelijk zijn en waarop te letten indien er dergelijke verzekeringen worden afgesloten. Wat ik een sterk punt vond in dit eindwerk is dat ze een vergelijking hebben gemaakt tussen 2 verzekeringsmaatschappijen op gebied van voorwaarden en deze hebben toegepast op 3 bedrijven van een verschillende grootte en verschillende activiteiten. De mondelinge presentatie was ook goed, al was er in het begin wel wat zenuwachtigheid te bespeuren, maar hoe waren we vroeger zelf. Ik moet eerlijk bekennen dat dit in realiteit geen gemakkelijke verzekering betreft, maar deze studenten hebben een klare kijk gegeven op deze moeilijke materie.

Het tweede eindwerk dat geëvalueerd werd betrof het klachtenmanagement in de verzekeringssector en de verschillende organen en de werkwijze hoe bepaalde maatschappijen zich hierop toeleggen. Ik moet eerlijk bekennen dat dit het beste eindwerk was en de beste verdediging ook wat betreft die avond. Dit eindwerk was mooi opgebouwd en tot in detail afgewerkt. Het toffe is ook dat ikzelf nog veel heb opgestoken uit deze materie. Conclusie was dus dat dit een zeer sterk eindwerk was. Vooral ook dat deze studenten enkele aanbevelingen hebben gegeven om dit management te kunnen verbeteren in de realiteit. Zij waren ook zeer sterk in het beantwoorden van de vragen die werden gesteld, wat toont dat ze de materie wel degelijk onder de knie hadden.

eindwerken 2

Het derde eindwerk betrof de hospitalisatieverzekering. Hier werden ook verschillende maatschappijen met elkaar vergeleken en werd er een duidelijk beeld geschetst van wat de voor-en nadelen waren van bepaalde dekkingen. Gezien deze materie ook actueel is, was dit uiteraard ook een goede keuze.

Het vierde eindwerk was er één over het telewerk binnen de arbeidsongevallen. Dit was een interessant en goed eindwerk, vooral omdat dit een wettelijke verplichte verzekering betreft en dus de waarborgen en voorwaarden bijna overal hetzelfde zijn. Maar de studenten hebben het luik telewerk heel uitvoerig besproken en er een klare kijk op gegeven en ook vergeleken met enkele andere maatschappijen op de markt, gezien dit luik niet bij alle maatschappijen hetzelfde is. Sterk aan dit eindwerk was dat er ook werd gewerkt met veel praktijkvoorbeelden.

Het vijfde en laatste eindwerk betrof een zeer actueel, gezien het ging over het eenheidsstatuut in de groepsverzekering. Dit is naar mijn mening geen evident eindwerk, gezien vele instanties nog een eigen mening moeten vormen en gezien de verzekeringsmarkt nog zelf moet evalueren wat ze met dergelijke problematiek moeten doen. Maar deze studenten hebben hier werkelijk alle energie in gestoken en hebben een mooi eindwerk afgeleverd.

Mijn conclusie van deze jury is dat alle studenten vrij goed alle antwoorden van de jury hebben kunnen beantwoorden en dit impliceert ook dat ze hun eindwerk zelf goed hebben begrepen en dat ze er veel van hebben opgestoken. Ik kan hieruit ook concluderen dat deze hogeschool deze studenten dan ook zeer goed voorbereid op het dagelijkse bedrijfsleven. Gezien het lage aantal studenten die afstuderen in deze richting liggen er uiteraard veel opportuniteiten in deze sector, dus zou ik aanraden om deze richting niet links te laten liggen, gezien er vele veranderingen naar de toekomst zullen komen in deze sector en dit zowel op makelaars als maatschappijniveau.

Schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief

Vanwege Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar.