Verzekeringskantoor Van Dessel Insurance Brokers – anders dan andere spelers

Zoals jullie wel reeds weten via mijn biografie, ben ik werkzaam als “raadgever” voor bedrijven voor verzekeringsmakelaar Van Dessel Insurance Brokers. In dit artikel ga ik hier wat meer toelichting over geven, gezien deze makelaar enorm veel potentieel heeft en een zeer open en transparante werkwijze voor zijn klanten en interne medewerkers hanteert.

Van Dessel Insurane Brokers bekleedt op dit ogenblik ongeveer de top 4-positie van  verzekeringsmakelaars in België, inclusief het internationaal netwerk. Er zijn een 8-tal kantoren in België, waaronder 4 in Vlaanderen en 4 in Wallonië en de groep genereert ongeveer een commissie-incasso van +- 24.000.000 €. Het hoofdkantoor is gesitueerd in Berlaar (provincie Antwerpen) en in totaal zijn er een 200-tal medewerkers tewerkgesteld voor Van Dessel Insurance Brokers. In Slowakije heeft Van Dessel ook een kantoor om de transportklanten voldoende te kunnen “servicen”, wat toch een bepaalde visie van het kantoor weergeeft.

Op dit ogenblik wordt er een geheel nieuw complex rechtgezet in Berlaar dat zal klaar zijn ongeveer in mei 2015, dat zal voldoen aan alle mogelijke nieuwe faciliteiten en bewijst dat Van Dessel meegaat in investeringen om zo nog meer service te kunnen verlenen naar al hun zakenrelaties en vooral om hun medewerkers tevreden te houden, zodat dit weerspiegelt naar de service van de klanten toe. Ik persoonlijk vind dit een zeer gezonde visie en dit toont aan dat er een bepaalde visie van het bedrijf aanwezig is naar de toekomst toe, gezien ik ervan overtuigd ben dat de verzekeringsmarkt zal wijzigen in de nabije toekomst in bepaalde segmenten. Het belangrijkste punt is misschien dan ook nog om te vermelden dat dit een gezonde en stabiele onderneming betreft, wat betreft het financiële gegeven, wat de nieuwbouw dan ook nogmaals bevestigd.

Welke verzekeringen kan Van Dessel Insurance nu aanbieden ?

Heel simpel. Alle mogelijke verzekeringen, die er op de verzekeringsmarkt te vinden zijn. Er zijn aparte diensten om voldoende te kunnen meedenken met de klant, zo zijn er het segment:

  • particulieren
  • kleine KMO’s
  • ondernemingen
  • transport
  • levensverzekeringen
  • internationale ondernemingen

Een van de sterke punten van Van Dessel Insurance Brokers is het feit, dat we kennis hebben voor alle sectoren van ondernemingen, zoals bouw, transport, voeding, film/media, chemie, auto-industrie, groothandel, kleinhandel, metaalindustrie, productie-industrie, bussector, etc.

Werkwijze van Van Dessel Insurance Brokers

Ik vind de werkwijze van Van Dessel een sterk punt, gezien de uitgangspositie is, dat er transparantie moet zijn voor alle partijen die mede zijn betrokken in de onderhandelingen. Dit kan gaan van klanten (uiteraard), experten, verzekeringsmaatschappijen, tegenpartijen, etc. Een belangrijk punt hier vind ik dat dit getuigt van een lange termijn visie met alle partijen en ik hou ook wel van deze “no-nonsense” mentaliteit, gezien dit voor de zakenpartners altijd ten goede zal komen. Zo wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een jaarlijkse inventaris met de klanten, zodat deze altijd een duidelijk beeld hebben waarvoor ze verzekerd zijn, gezien dit bij veel bedrijven niet meer overzichtelijk wordt weergegeven. Hierin worden alle te betalen premies, vrijstellingen, dekkingslimieten en de belangrijkste clausules in uitgeschreven. Elk jaar worden ook de schadestatistieken besproken om zo de klanten het inzicht te geven welke acties er moeten ondernomen worden om geen problemen te krijgen op verzekeringsniveau. Dit kunnen we counteren door preventieplannen op te stellen. De conclusie is dan ook dat er meegedacht wordt met de klant en dat er een proactief optreden is vanuit de kant van Van Dessel samen met de klant.

Van Dessel is ook werkzaam voor alle verzekeringsmaatschappijen op de Belgische verzekeringsmarkt en dankzij het internationale netwerk van het kantoor kunnen er ook maatschappijen worden geraadpleegd in het buitenland, gezien veel bedrijven internationaliseren.  Van Dessel is ook zeer sterk in de sector van de ondernemingen en blinkt daarin uit door ook de werkwijze die hierin wordt gehanteerd. Er is 1 aanspreekpunt met achter deze persoon een team van een vaste productie-en schadebeheerder ,zo kan er enorm kort op de bal gespeeld worden in het kader van vragen en problemen en weet de klant ook perfect wie zijn aanspreekpunten zijn binnen de organisatie, gezien veel mensen denken dat hoe groter de makelaar is hoe logger de structuur is, maar dit wordt door deze werkwijze weerlegt.

Indien u toch wel eens kennis wil maken met een geheel nieuwe werkwijze op makelaarsniveau en uw dossier wil laten doorlichten, neem contact op via deze link

Van Dessel Insurance Brokers of via mijn gekende gegevens en ik bezorg u de introductie.

Veel zakelijke groeten vanwege Kris Rottiers, alias de verzekeringsgoochelaar.