Transportverzekering – Welke mogelijkheden en waarop te letten !

Het transport maakt vandaag de dag deel uit van de business van veel bedrijven, die hun afgewerkte goederen/ producten ergens volgens contractuele afspraken  moeten krijgen. Dit zowel nationaal als internationaal, per vrachtwagen, per vliegtuig, per trein  of per schip. Indien u deze goederen vervoert (voor eigen rekening) of door een transporteur laat vervoeren, kunt u deze goederen verzekeren tijdens het transport zelf, tijdens het laden en lossen en eventueel tijdens het verblijf in een magazijn. Dit alles kan uiteraard via een transportverzekering.

In dit artikel ga ik deze verzekering iets meer bespreken om enkele begrippen en aandachtspunten duidelijk naar voor te brengen.

De dekking moet niet altijd gaan over zeer grote zendingen, maar kan even goed over kleinere zendingen gaan, zoals:

  • een loodgieter of bouwvakker kan zijn gereedschap in zijn bestelwagen verzekeren
  • een verkoper van televisietoestellen kan dergelijke verzekering afsluiten voor de televisies  tijdens het vervoer naar zijn klanten
  • een leverancier van elektronica kan voor de wagens van zijn vertegenwoordigers die zelf ook dergelijke kleine apparaten leveren dergelijke verzekering afsluiten

Zoals u ziet zijn dit enkele voorbeelden van kleinere zendingen. Uiteraard kennen de meeste mensen de transportverzekeringen van grote zendingen, zoals bijvoorbeeld het transport van afgewerkte machines aan klanten, transport van tonnen voeding, transport van containers in de haven van Antwerpen naar het buitenland en dergelijke.

In deze verzekering is het zeer belangrijk om de uitsluitingen en de waarborg diefstal onder de loep te nemen. Meestal is er in een klassieke transportverzekering geen dekking ‘s nachts in het voertuig of tegen bepaalde garanties)

Wie is verantwoordelijk bij beschadiging van de goederen tijdens het transport ?

Meestal denkt men dat de transporteur die de goederen voor u vervoert voor alles aansprakelijk is als het misloopt. De transporteur zal uiteraard enkel zijn verantwoordelijke dekken. In geval van een overmacht zal er geen enkele dekking zijn voor uw goederen tijdens dit transport. Daarenboven is de vervoerder zijn aansprakelijkheid beperkt tot ongeveer een 11 € per kilogram. Dit is de klassieke CMR conventie. Als er bij ontvangst geen voorbehoud werd aangetekend en u niet aangetekend hebt gereageerd, dan wordt het bewijzen van deze aansprakelijkheid zeer lastig en omvat veel discussies. Daarom zal er meestal in de verkoopovereenkomst een clausule worden opgenomen wie het risico draagt (verkoper of koper) tijdens het vervoer en wie daarvoor desgevallend een verzekering alle risico’s afsluit.

 

Wie sluit nu de verzekering alle risico’s af ? De verkoper of de koper ?

Meestal zal de verkoopovereenkomst verwijzen naar de “Incoterms” leveringsvoorwaarden. Dit zijn de internationale afspraken voor vervoer van goederen tussen de verkoper en de koper.  Zo wordt er bepaald wie welke verzekering regelt en wie de transportkosten ten laste dient te nemen en wanneer het risico overgaat van de verkoper naar de koper.

Ik ga jullie de codes besparen, deze kunnen gemakkelijk op het internet opgezocht worden.

Het transport over zee, dan raadpleegt u het best een specialist in deze materie, gezien er hier verschillende voorwaarden bestaan en deze correct moeten afgestemd worden op het soort transport over zee.

Abonnementspolis of facultatieve polis ?

Indien u geregeld transporten doet is het best om een abonnementspolis af te sluiten. Dit biedt de meest uitgebreide dekkingen en geniet u automatisch dekking volgens de afgesproken voorwaarden en vrijstellingen en wordt er op het einde van het jaar een afrekening opgemaakt.

Ik raad ook altijd aan om met gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen samen te werken in deze materie en niet met de “klassieke” maatschappijen op de markt, gezien er in het kader van een schadegeval een correcte service moet gewaarborgd zijn en blijven. Ook is het belangrijk om te weten dat dergelijke maatschappijen met gespecialiseerde experten samenwerken in deze materie. Dus ik ben absoluut voorstander om enkel met deze maatschappijen samen te werken gezien dit een lange termijn visie is en dit voor het bedrijf altijd ten goede zal komen.

Indien u vragen heeft over dit artikel, laat het maar weten.

Veel leesplezier en groeten vanwege Kris Rottiers,  alias de verzekeringsgoochelaar voor bedrijven.

Inschrijven op mijn maandelijkse nieuwsbief, registreer hieronder.