Terrorisme: is dit verzekerd of niet ?

Gezien de recente gebeurtenissen aangaande de aanslagen en terrorismedreigingen, heb ik de afgelopen weken dikwijls van bedrijfsleiders de vraag gekregen dat er dekking is voor dergelijke risico’s. Het leek me dan ook nuttig om hier een artikel aan te besteden.

Sinds 2008 komen de verzekeringen (verplicht) tussen bij schade die is veroorzaakt door daden van terrorisme. Uiteraard zal u zich de vraag stellen wie al deze kosten draagt, gezien dit uit de hand kan lopen. Daarom hebben de verzekeringssector en de overheid de handen in elkaar geslagen. Ik spreek hier van verplichte tussenkomst, maar in welke tak van verzekeringen is dit nu verplicht ?

Hieronder een korte oplijsting:

  • arbeidsongevallenverzekering;
  • burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto;
  • burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing op openbare plaatsen;
  • brandverzekering van woningen en kleine handelszaken;
  • ongevallenverzekering;
  • hospitalisatieverzekering;
  • levensverzekering.

Dit zijn de meest voorkomende waar er automatisch dekking is verleend. Ook de andere verzekeringen dekken terrorisme, tenzij dit expliciet anders vermeld is in de algemene voorwaarden.

Wat is de territorialiteit van dekking ?

De dekking voor dergelijke risico’s geldt voor ‘Belgische risico’s’. Dit impliceert dat je in België je gewoonlijke verblijfplaats moet hebben of dat je bedrijf/vennootschap er moet gevestigd zijn. Uiteraard is het mogelijk om ook dekkingen naar het buitenland toe te hebben:

  • Vb. bij schade aan een voertuig, moet het voertuig in België ingeschreven zijn.  Indien je zelfs in dit geval in het buitenland vertoeft en u wordt getroffen door terrorisme, dan blijft de dekking geldig.
  • Vb. op reis gaan naar het buitenland, ben je ook, indien je een reisverzekering afsluit gedekt, op voorwaarde dat deze in België werd afgesloten.

Wie dekt wat ?

De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door terrorisme. Wanneer men kan spreken over terrorisme wordt bepaald door een erkend orgaan op overheidsniveau.

Gezien dit soms over grote bedragen kan gaan, kunnen de verzekeraars ervoor kiezen om zelf de schade te gaan verzekeren  of zich aan te sluiten bij vzw TRIP. (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Deze pool is opgericht om slachtoffers zeer snel  te vergoeden en om de financiële impact voor de verzekeringssector te vrijwaren, gezien het zoals hierboven vermeld over grote bedragen kan gaan. OPGELET: nucleaire schade is niet altijd gedekt volgens de polisvoorwaarden. Kijk dit na !

De vergoedingen zijn beperkt !

Samen met hun herverzekeraars en de overheid, dekken de verzekeraars tot maximum een schadebedrag van 1 miljard euro per kalenderjaar, voor alle schade die voortkomt door daden van terrorisme. Het bedrag van 1 miljard euro wordt als volgt samengesteld: van zodra de schade oploopt tot meer dan 300 miljoen euro, helpen de herverzekeraars voor de volgende 400 miljoen euro. Is de schade groter dan 700 miljoen euro, dan legt de Staat de overige 300 miljoen bij tot 1 miljard euro. Belangrijk is ook dat het bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. Wanneer het gaat over onroerende goederen wordt het bedrag beperkt tot 75 miljoen euro per verzekerde vestiging. Voor woningen geldt deze beperking niet.

Dus algemeen gezien is er dekking voorzien voor deze daden.

Bij vragen contacteer me en schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief.

Vanwege, Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar.