Rol van tussenpersoon : belangrijker naar de toekomst toe ?

In dit artikel wil ik kort mijn visie geven over het feit dat de rol van de tussenpersoon steeds belangrijker wordt voor de bedrijven en andere klanten. Vooral in het bedrijfssegment ervaar ik dit zelf als een belangrijke tool naar de toekomst toe.

Wat ik hier neerschrijf heeft vooral te maken met mijn eigen gevoel en ervaringen, dat ik de afgelopen maanden en weken heb meegemaakt met klanten / derden / verzekeringsmaatschappijen, etc.

Verzekeringsmaatschappijen / verkleining van de markt ?

Als ik een blik op de huidige verzekeringsmarkt werp en deze projecteer naar deze van het verleden, kom ik tot de vaststelling dat er veel verzekeringsmaatschappijen, ofwel gestopt zijn,  ofwel overgenomen zijn door andere verzekeringsmaatschappijen en deze trend blijft zich nog wel doorzetten naar mijn bescheiden gevoel. Onlangs is er nog een bepaalde verzekeringsmaatschappij gestopt met haar activiteiten in België. Hiermee kun je toch wel aantonen, dat de verzekeringsmarkt (leveranciers voor de makelaars) toch aanzienlijk aan het verkleinen is. Dan is het de hoogste tijd om eens na te denken, welke impact dit kan hebben op het distributiekanaal van de tussenpersonen en wat er moet gebeuren om zich te blijven positioneren en onderscheiden op de verzekeringsmarkt en vooral naar het bedrijfssegment toe ?Tusssenpersoon2

Verzekeringsmakelaars => innoveren en investeren !

De dag van vandaag is het naar mijn mening voor de verzekeringsmakelaar in het bedrijfssegment niet meer voldoende om enkel nog maar een polis af te sluiten en deze te laten lopen tot de volgende vervaldag, om deze dan opnieuw automatisch te verlengen. Ik weet dat dit maar kort door de bocht is, maar ik wil enkel maar een duidelijk beeld schetsen. Er komt, om zich te kunnen onderscheiden op de verzekeringsmarkt, meer bij kijken dan enkel maar deze bovenvermelde actie.

Ik spreek over jaarlijkse opvolging van het verzekeringsdossier via inventarissen, bespreking van de schadestatistieken, opstarten van preventieplannen en campagnes VANUIT de makelaar en NIET vanuit de verzekeringsmaatschappij, marktconsultaties met buitenlandse verzekeringsmaatschappijen, mensen met kennis van zaken op een bedrijf met een bepaalde activiteit laten werken, zowel op productie-als schadeniveau, on-line systemen voor opvolging dossier klant, digitalisering, etc.

Gezien de verzekeringsmarkt kleiner wordt en in het verleden vaak de kennis meer op de verzekeringsmaatschappijen aanwezig was, heb ik het gevoel dat zich dit stelselmatig aan het omdraaien is. Hiermee bedoel ik vooral, dat vaak bepaalde argumentaties door de makelaar naar  maatschappijen toe beter zijn, dan pakweg een 15-tal jaar geleden, gezien sommige makelaars over betere systemen beschikken om hun punt te kunnen verduidelijken naar hun leveranciers toe. Een voorbeeld hiervan is een bepaalde preventietool waarmee er tot in de detail de statistiek kan beoordeeld worden en met dergelijk rapport een discussie kan aangegaan worden met de betrokken verzekeringsmaatschappij in het kader van bijvoorbeeld de gereserveerde reserves in bepaalde schadegevallen.

Dit vergt uiteraard enorme investeringen in de werkwijze van de makelaar, maar gezien de markt van de maatschappijen steeds kleiner wordt en de bedrijven als klant ook veeleisender, kan men zich op dergelijke manieren manifesteren naar deze bedrijfsklanten toe en naar de leveranciers toe, wat een voordeel kan opleveren in de verkleining van deze markt en de onderscheiding van de makelaar t.o.v. zijn concurrenten.

Uiteraard speelt het eigen gevoel naar de klant als bedrijf ook een grote rol, met het idee dat het bedrijf op zeer veel service kan rekenen. Hiermee verwijs ik ook naar mijn artikel over verzekeringsaudits en hoe ik deze uitvoer.

Buitenlandse samenwerkingen

Doordat de Belgische markt verkleint, is het vaak ook voor bepaalde producten aangewezen om samenwerking met buitenlandse partners aan te gaan om concurrentieel te blijven en niet het risico te lopen om voor bepaalde segmenten te afhankelijk te worden van bepaalde maatschappijen, doordat de markt verkleint. Ik persoonlijk vind dit geen gezonde situatie, vooral niet naar de bedrijven als klant toe. Daarom is het belangrijk om deze opportuniteiten te blijven onderzoeken om dit te kunnen counteren en andere oplossingen dan de concurrenten te kunnen blijven aanbieden.

Indien u nog vragen heeft , contacteer mij op de gekende contactgegevens of schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief.

Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar voor bedrijven.