Risico-analyse ? Wat is dit en geeft dit een meerwaarde aan mijn dossier ?

Risicomanagement of risico analyse ? Is dit nu een meerwaarde voor mijn bedrijf en mijn verzekeringsdossier ?

Ik zeg een volmondige “JA”, gezien elke bedrijf van elke activiteit er baat bij heeft om te weten waar zijn of haar mogelijke valkuilen liggen in het kader van een mogelijk risico binnen de onderneming. Op verzekeringsniveau is het belangrijk om dit door te trekken en een correcte inschatting te maken van dergelijke situaties.

risico analyse 2

 

Het is in elk geval nuttig om op een gestructureerde en systematische manier aandacht te blijven geven aan de gevaren die de werking en het bestaan van uw onderneming kunnen bedreigen.

Vaak wordt er pas de klik gemaakt over risicomanagement, als een risico zich al heeft voorgedaan en als het te laat is om in te grijpen. Dan stelt men zich de vraag:

 

“Ben ik wel goed verzekerd ?”

 

Risicomanagement houdt de volgende zaken in:

  • identificeren van de risico’s eigen aan de onderneming en aan de omgeving (vb. wetgeving, reglementeringen,..)
  • beoordelen van deze risico’s
  • vaststellen van beheersmaatregelen met als doel de financiële en de economische gevolgen te beperken of te vermijden voor de onderneming.

Ik ga deze punten niet uitschrijven, want dat brengt ons veel te ver in deze materie. Voor vragen hierover contacteer mij.

Er zijn natuurlijk enkele acties die hieraan gekoppeld kunnen worden na de volledige risico-analyse, zoals:

  • PREVENTIE (= vermijden van het risico of de kans verkleinen)

Vb.: bepaalde activiteit stoppen wegens te risicovol; beveiliging, sleutelbeheer

  • PROTECTIE (=gevolg beperken als het risico zich voordoet of de frequentie verkleinen)

Vb.: veiligheidshelm dragen, beschermingskledij,..

  • VERZEKEREN (=overdragen van de financiële gevolgen van een risico aan een verzekeringsmaatschappij d.m.v. een polis)
  • ACCEPTEREN (= na  het in kaart brengen beslist de onderneming om het risico zelf te nemen of niet)

U merkt op dat het verzekeren pas op de derde plaats aan bod komt om dergelijke risico’s af te dekken. Ik raad dan ook aan om dergelijk rapport op te stellen. Dit heeft als voordeel dat dit een duidelijk zicht werpt op de activiteiten van het bedrijf zelf en indien er toch verzekeringen aan te pas komen, dat het zeer professioneel is om met dergelijke rapporten de onderhandelingen met de betrokken verzekeringsmaatschappijen op te starten. Zo zal er een intentie gewekt worden dat er binnen het bedrijf de juiste mentaliteit en cultuur aanwezig is, wat een immens voordeel is voor een verzekeringsmaatschappij.

Wat is BCP en DRP ?

In een Business Continuity Planning (BCP) wordt er op voorhand nagedacht hoe het bedrijf ervoor gaat zorgen om zijn of haar klanten te blijven bedienen als zich een schadegeval heeft voorgedaan, waardoor de normale werking van het bedrijf zwaar wordt verstoord. Als hierover niet wordt nagedacht zullen de klanten va  het bedrijf aankloppen bij de concurrenten en wordt het risico gelopen om klanten te verliezen door een schadegeval.

Een Disaster Recovery Planning (DRP) zorgt ervoor dat de toestand van het bedrijf wordt teruggebracht van voor het schadegeval. Meestal zijn dit draaiboeken die klaarliggen in grote ondernemingen als een schaderisico zicht voordoet. In de kleinere ondernemingen is dit minder aanwezig en wordt er meer gehandeld op buikgevoel. Mijn mening is dat er ook moet geïnvesteerd worden in deze kleinere ondernemingen in dergelijke zaken, alleen al om de “mindset” te veranderen van het bedrijf.

Ik stel deze rapporten dan ook meestal op afhankelijk van de activiteit van het bedrijf om zo een sterke onderhandelingspositie te kunnen hebben naar de verzekeringsmarkt toe.

Dit is in een korte en hopelijk verstaanbare notendop, wat de relatie tussen risicomanagement en verzekeringen inhoudt en dat dit belangrijk is.

Veel verzekeringsgroeten vanwege de verzekeringsgoochelaar Kris Rottiers.

Nieuwsbrief ontvangen, schrijf je hieronder in met je email adres.