Gaat u op (zaken) reis ? Denk na over een goede reisverzekering !!!

Gaat u als zaakvoerder of uw werknemers op reis naar het buitenland, dan is het nuttig om de nodige reisverzekering af te sluiten. In dit artikel wil ik vooral de aandacht vestigen op de verschillende mogelijkheden in deze verzekering, gezien de gradaties hierin wel verschillen van elkaar:

 • reisbijstand of hulpverlening
 • annulatieverzekering voor de reis
 • verzekering voor bagage
 • verzekering voor reisongevallen

Gezien we in de periode van de skivakanties zijn op dit ogenblik, stel ik nogal dikwijls vast dat veel mensen vaak, ofwel geen dergelijke verzekering hebben ofwel helemaal geen verzekering hebben met voldoende dekking in.reisverzekering 3

Deze verzekering  wordt via verschillende kanalen aangebonden aan de mogelijke verzekerden, zoals:

via automerken, via uw visakaart, via het  ziekenfonds, hospitalisatieverzekering, via uw reisagent, via uw makelaar, via touring wegenhulp,…

 Maar voor wat bent u nu eigenlijk al verzekerd via uw ziekenfonds ? (reisbijstand of hulpverlening)

Via de Europese Zorgpas bent u eigenlijk verzekerd voor het eerste luikje, Nl. de hulpverlening. Deze pas kunnen u en uw medewerkers aanvragen bij het ziekenfonds, waar u bent aangesloten. Met deze kaart krijgt u en uw medewerkers betere verzorging in het buitenland, gezien deze kaart bewijst dat u bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds. Ofwel werkt het systeem van derde betaler en dan wordt alles rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld zonder dat u hiervan administratieve nadelen van ondervindt. Ofwel zult u na thuiskomst terugbetaald worden voor de kosten die u ter plaatse hebt moeten voorschieten. Deze pas werkt in de EU-landen en omliggende landen, en de tussenkomst gebeurd via de plaatselijke regels van het betrokken land. BELANGRIJK is wel, dat deze pas NIET geldt voor beroepsverplaatsingen.

Er bestaat ook een mogelijkheid dat u bijstand kan genieten in een afgesloten hospitalisatieverzekering die individueel is afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Hier moet u ook best eens nakijken dat dit het geval is. In een goede polis is dit wel degelijk het geval.

De reisannulatieverzekering: wat wordt hierin afgedekt ?

Hierin wordt u vergoedt voor het financiële verlies dat u lijdt, indien uw reis om een welbepaalde reden niet kan doorgaan. Dit is meestal tot het volledige bedrag of tot een bepaalde vergoeding (vb. 2.500 €). De reden is belangrijk en deze kunnen zijn:

 • ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde, zijn of haar partner, de gezinsleden en de directe familie;
 • ontslag na de boeking van de reis;
 • intrekking van toegestane vakantie op het werk;
 • ernstige schade aan uw woning.

Over ziekte is er vaak discussie en dit moet bewezen worden aan de hand van een doktersattest.

De bagageverzekering

Deze kan afgedekt worden in een alle risico polis voor de bagage. Hierin wordt de nieuwwaarde van de bagage gedekt. Waardevolle voorwerpen zijn slechts in deze polis gedekt tot een bepaalde maximumlimiet, zoals bv. 1.250 €)

Een belangrijk punt is het verlies van bagage. Deze waarborg is enkel van toepassing wanneer uw bagage in bewaring werd gegeven bij een bepaalde instantie, zoals vb. een luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij is in deze zaak altijd aansprakelijk, maar de vergoeding die u hiervan zal ontvangen weegt niet op tegen de dekking in deze waarborg. Het louter verdwijnen van de bagage zonder sporen van braak is meestal uitgesloten in dergelijke polissen.

Reisongevallenverzekering

Deze verzekering vergoedt u of uw nabestaande als u in een ongeval betrokken raakt. De volgende waarborgen zijn meestal van toepassing in deze polis:

 • uitkering van een bedrag aan nabestaanden in geval van overlijden;
 • uitkering van een bedrag bij blijvende invaliditeit;
 • medische kosten in het buitenland

Het is belangrijk om de algemene voorwaarden even na te lezen, gezien in dit geval bepaalde sporten op vakantie meestal worden uitgesloten, zoals diepzeeduiken, parachutespringen, etc. Vooral de extreme sporten vereisen aandacht.reisverzekering 2

Aandachtspunt

Indien u of uw medewerkers meer dan 3 maanden per jaar reizen voor het beroep, dan dient er een polis op maat gemaakt worden, gezien deze periode in de standaard contracten meestal is uitgesloten en deze contracten bij gespecialiseerde maatschappijen worden geplaatst. Een belangrijk punt bijvoorbeeld in deze polis is het missen van een aansluiting van een vlucht. In een standaard polis zal deze meestal zijn uitgesloten.

Mijn raad luidt dan ook dat dit contract vooral gaat om een contract op maat en een SERVICE contract. Daarom geef ik altijd de raad om deze polis op maat te maken en deze af te sluiten bij gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen, gezien deze altijd werken met een bijstandscentrale die 24 op 24 en 7 op7 bereikbaar is.  Het is ook belangrijk om even na te gaan voor wat u allemaal al bent verzekerd, gezien ik zoals hierboven beschreven, er reeds standaard dekkingen zijn via andere instanties en er in de bijstand auto en in de bijstand personen dikwijls zelfs tussen bepaalde gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen grote verschillen terug te vinden zijn. Indien u vaak reist sluit dan een polis op jaar af en werk niet met tijdelijke contracten, gezien je financieel in je nadeel zal zijn en gezien je het risico loopt om dekking vergeten te vragen voor je vakantieperiode.

Bij vragen contacteer mij en schrijf u in op mijn nieuwsbrief.

Vanwege Kris Rottiers –  de verzekeringsfluisteraar.