Recall-verzekering ? Wat houdt dit in en wat kan dit betekenen voor het bedrijf ?

Deze week was ik bij een klant om de verzekering recall te bespreken en wat dit voor het bedrijf kan betekenen. Gezien dit een moeilijk materie betreft en vaak niet goed wordt afgedekt en uitgelegd, ga ik in dit artikel wat meer uitleg verschaffen over deze dekking.

 Wat ?

Deze verzekering dekt de kosten af voor het  (verplicht) terugroepen van producten uit de markt. Vooral in de voedingsindustrie is dit gebruikelijk. Maar ook andere sectoren komen aan bod omwille van  commerciële redenen zoals imago en marktaandeel, veiligheidsoverwegingen, maatregelen van de overheid. Deze verzekering wordt vaak in het leven geroepen  gezien dergelijke operaties vaak gepaard gaat met immense kosten en gezien dit een belangrijke invloed kan hebben op de budgetten van de betrokken onderneming.

Verschil tussen een stand-alone polis of een integratie in de polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid onderneming

Indien een goede en kwalitatieve recall dekking wordt onderschreven, ben ik voorstander om te werken met een concept stand-alone polis. Dit houdt in dat er een aparte polis wordt onderschreven voor de afdekking van deze kosten. Het voordeel hiervan is dat dit veel uitgebreidere dekkingen zijn tov een integratie in de burgrechtelijke aansprakelijkheidspolis. De kosten die mee kunnen worden afgedekt zijn de volgende:

Onmiddellijke kosten (Immediate costs)

 • Transportkosten om de defecte geleverde goederen terug bij de fabrikant te krijgen
 • Onderzoekskosten om na te gaan waar het probleem in het geleverde goed zit
 • Opslagkosten wanneer de producten onderweg moeten worden gestockeerd
 • Administratiekosten

Lange-termijn kosten (Long Term Costs)

 • Productieverlies
 • Omzetverlies
 • Verlies van marktaandeel

Indien de recall wordt geïntegreerd in het luik product- en dienstenaansprakelijkheid van de polis burgerlijke aansprakelijkheid, dan is dit perfect mogelijk, maar meestal afhankelijk van de activiteit, de omzet en de afzetmarkten van het bedrijf. Ook belangrijk is rekening te houden dat men in de food of non-food sector actief is. Dit is een zeer essentieel onderdeel om te weten en de dekkingen correct te kunnen afstemmen.

Bepaling en acceptatie van dekking

Om een correcte inschatting te kunnen maken en om een acceptatie te bekomen bij één van de gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen is het belangrijk om bij een recall rekening te houden met volgende zaken:

 • Wat zijn de gerealiseerde omzetten in de verschillende afzetmarkten van het bedrijf ?
 • Wordt het product ontwikkeld door het bedrijf zelf of wordt het enkel verdeeld of beiden ?
 • Is er een recall plan aanwezig in het bedrijf ?
 • Wat is de (geconsolideerde) omzet van het bedrijf of de bedrijven ?
 • Invullen vragenlijst van een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij ?
 • Werkt het bedrijf  nationaal of ook internationaal ?
 • Zijn er wereldwijd nog andere filialen van het bedrijf aanwezig ?

Raadgevingen en aandachtspuntenrecall2

Mijn raad is dan ook om te werken in deze materie met technisch gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen, die thuis zijn in deze materie, gezien er in het kader van een schadegeval een  samenwerking moet gebeuren met gespecialiseerde experten en er een correcte bijstand moet kunnen worden verleend. Vooral in de food industrie, met bijvoorbeeld een contaminatie geval, is dit van essentieel belang.

Deze verzekering is zeker niet goedkoop en daarom is het belangrijk als bedrijf om een correcte inschatting van het risico te hebben en om eventueel te werken met verhoogde vrijstellingen en de dekkingslimiet in de polis af te stemmen op de omzet en de omzet van de afzetmarkten van het bedrijf. Risicomanagement is hier met andere woorden zeker op zijn plaats.

Vragen, contacteer mij en schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief.

Vanwege de verzekeringsfluisteraar,

Kris Rottiers