Pro activiteit !!! Sleutel tot de markt

pro activiteit

Hier bespreek ik mijn werkwijze in het kader van de opvolging en raadgevingen voor mijn klanten.

De werkwijze in de bedrijfsverzekeringen is van essentieel belang, gezien een bedrijf “leeft”.

Hiermee bedoel ik dat bijvoorbeeld het bedrijf het ene jaar personeel bij aanneemt of ontslaat, de omzet een exponentiële stijging neemt door een overname, bepaalde activiteiten worden aangenomen of afgestoten, een bepaald deel van het wagenpark wordt vernieuwd of niet  vervangen, ….

Het laatste waaraan de meeste bedrijfsleiders dan denken is dat het verzekeringsdossier moet aangepast worden aan deze veranderingen binnen de onderneming. En dit is iets wat door velen op de markt wordt “vergeten”. Veel bedrijven beseffen niet, dat ze ofwel hierdoor een immens risico lopen of een teveel aan premies betalen. Door mijn werkwijze is dit toch zo goed als verleden tijd.

U zal zich nu afvragen, maar wat is deze werkwijze dan ????

Kort komt het erop neer, dat ik elk jaar (meestal in de maanden Januari, Februari  en maart) voor al mijn bedrijven een listing maak, waarin volgende zaken vermeld staan, nl een inventarismoment met mijn klanten.

Volgende punten komen allemaal aan bod tijdens dit moment:

  • opsomming van alle verzekeringen, die lopende zijn voor het bedrijf
  • opsomming met polisnummer en verzekeringsmaatschappij per verzekering
  • korte omschrijving, wat de betekenis van deze verzekering juist is
  • opsomming van de premies, die van toepassing zijn voor een bepaalde waarborg
  • overlopen van het dekkingsoverzicht (= alle mogelijke verzekeringen mogelijk voor een bedrijf)
  • opsomming van alle vrijstellingen per verzekeringscontract
  • bespreking van de schadestatistieken van het bedrijf per verzekeringstak
  • aanbevelingen doen van bepaalde verzekeringen, gezien de activiteit van het bedrijf
  • overlopen dat de dekkingslimieten / verzekerde kapitalen nog voldoende zijn
  • vragen naar eventuele toekomstige wijzigingen van het bedrijf, waarop geanticipeerd kan worden

Al deze zaken gebeuren aan de hand van een eigen opgesteld document, waarin al deze punten zijn opgenomen.

U zal merken, dat dit een zeer open en transparante vorm is van communiceren met mijn bedrijven. Ik ben er dan ook van overtuigd, dat deze methode de juiste is om het bedrijf te wijzen op de eventuele valkuilen en belangrijke aandachtspunten waarop ze moeten letten, gezien de verzekeringsmarkt een niet al te beste reputatie heeft in bepaalde segmenten, waarvan dit er één is.

Door dit elk jaar te doen kan ik stellen dat mijn klanten dit ten stelligste appreciëren en hier goede ervaringen mee hebben.

Via deze werkwijze kunnen ook eventuele frustraties en opmerkingen zeer vlug de wereld worden uitgeholpen.

 

Meer info nodig of heeft u vragen / opmerkingen, contacteer mij op de reeds welgekende gegevens.

 

Veel verzekeringsgroeten  en een prettige en productieve dag gewenst.

Vanwege uw verzekeringsgoochelaar.

Photos by LendingMemo,