New technology / high-tech bedrijven in de verzekeringssector. Toekomst of niet ?

De afgelopen weken, maanden heb ik bepaalde vragen/opmerkingen van zakenrelaties gekregen en dit artikel gaat over één van deze, nl. hoe ik de invloed van technologie zie in de verzekeringssector.

Gezien we de dag van vandaag worden geconfronteerd met veel  “innovation projects” en voortdurende technologische vooruitgang is het interessant om eens even stil te staan welke weerslag dit kan hebben naar de verzekeringsmarkt in de nabije toekomst volgens mijn opinie.

De verzekeringssector is eerst en vooral een vrij moeilijke sector om innovatie in geïntroduceerd te krijgen, gezien deze vaste structuren kent en moeilijk kan aangespoord worden om hiervan af te wijken. Hiermee bedoel ik dan vooral de doelgroep van de verzekeraars, gezien deze iets verder staan van de eindklant t.o.v. de tussenpersoon. De laatste jaren, maanden is dit verbeterd, zoals online platformen voor eindklanten en tussenpersonen, online doorgeven van schadegevallen via app, etc. Maar dit betreft niet echt de innovatie, die ik voorzie.

Vandaag de dag ben ik in bepaalde innovatieve projecten (drones, AI,…) betrokken en heb ik een duidelijk (er) beeld met wat er allemaal mogelijk is met de hedendaagse en zal mogelijk zijn, met de toekomstige technologie. Om maar 1 voorbeeld te noemen, namelijk de Artificiële Intelligentie.

Deze ontwikkeling staat vandaag de dag al veel verder dan de meeste mensen denken.

Op dit ogenblik is het realiteit, dat een bepaalde software een gestelde vraag volledig autonoom kan oplossen en hierop de exacte juiste paragraaf kan selecteren in een bestand van duizenden pagina’s. Nu zijn de meeste zoekfuncties gebaseerd op het opzoeken van woorden, waardoor er veel irrelevante info wordt weergegeven, die naast de kwestie zijn.  U moet zich voorstellen wat een verandering dit kan teweegbrengen in opzoeken van algemene voorwaarden in kader van schadegevallen, opzoeken in wetgevingsteksten aangaande bepaalde zaken die nodig zijn om een schadegeval correct te kunnen afhandelen, opzoeken -/screenen van andere info, enz. Dergelijke software kan zichzelf ook bijleren door deep learning. Met ander woorden kan de tech zichzelf bijleren zoals een menselijk brein.

Om een voorbeeld te geven zijn er onlangs bij een Japanse verzekeraar 50-tal mensen niet meer vervangen, gezien deze software exacter, sneller en accurater opzoekingswerk verrichte. Ook in sectoren zoals HR, Legal advice, etc. zijn hier al verbluffende resultaten geboekt.

Veel personen horen dit niet graag, gezien naar mijn bescheiden mening veel mensen zullen worden vervangen door deze technologie op verzekeraars- en sommige ook op niveau van tussenpersonen.

Een ander voorbeeld zijn de inschakeling van drones in de sector. Denk maar aan schade-expertises, analyse van een bedrijf in kader van brand, etc.

Is dit reeds voor morgen ?

Dit verwacht ik niet. Maar binnen een 5-tal jaar, voorzie ik een andere benadering, gezien indien er 1 verzekeraar mee begint, dit een sneeuwbaleffect zal veroorzaken naar de markt toe.

Tenzij sommige high-tech giganten vanuit USA, zoals apple bijvoorbeeld, om er maar één te noemen, een introductie op de verzekeringsmarkt wensen te doen, dan zal alles in een stroomversnelling komen, aangaande de introductie van dergelijke technologie. Hierover wordt nagedacht de laatste maanden vanuit deze high-tech bedrijven.

Waarom hoor ik u denken ?

  • Apple heeft ongeveer een omzet van ongeveer 250 miljard $ t.o.v. de één van de grootste verzekeraars ter wereld 75 miljard €.
  • Apple bezit een gigantische info aan big data, die verzameld zijn via het worldwide web en advertising, denk maar aan verplaatsingsgegevens, gezondheidsindicatoren, betalingsgedrag, rijgedrag van potentieel te verzekeren personen … Allemaal zeer interessante info uiteraard om het juiste te verzekeren profiel te kunnen screenen en te verzekeren en zo resultaten nog te verbeteren.
  • Deze giganten zitten op een enorme bron van info, die zeer belangrijk kan zijn voor de verzekeringssector om aan preventie te doen, inschatting van bepaalde risico’s, expertises uitvoeren, enz.

Indien ik als verzekeraar / risicodrager zou fungeren de dag van vandaag, zou ik investeren in dergelijke technologie en dit implementeren en eventueel een partnership aangaan met dergelijke giganten, gezien conform de hierboven vermelde zaken, hiertegen niet kan geconcurreerd worden. Uiteraard voorzie ik niet dat Apple niet echt zal wensen te fungeren als risicodrager in de sector, maar dit via een partnership zou kunnen overlaten.

Dergelijke allianties kunnen uiteraard een minder goede betekenis vormen in bepaalde segmenten van de verzekeringsmarkt voor de tussenpersonen. Voorbeeld: de particuliere markt en de levensverzekeringsmarkt. Ik heb bijvoorbeeld kennis mogen maken met een bepaalde software in ontwikkeling om de levensverzekeringen (VAPZ, IPT, groepsverzekering) volledig door de eindklant te laten berekenen en uit te tekenen tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Hiermee wordt automatisch rekening gehouden met de huidige verzekeraars hun ratio’s, hun rendementen op de producten, kosten op de producten, enz.

In bepaalde commercials van bepaalde verzekeraars zie je duidelijk, dat ze zich meer en meer beginnen te richten rechtstreeks naar de eindklant toe. Is dit een strategische keuze voor de nabije toekomst ? Deze zal dit uitwijzen.

Een positieve wending voor deze segmenten kan zijn, dat er hierdoor een verlaging van de “goede” te verzekeren risico’s zullen zijn naar de toekomst toe, gezien de snellere en efficiëntere werkwijze op deze maatschappijen door deze innovaties.

Voor de bedrijfsmarkt voorzie ik dan een mogelijke win-win situatie, indien een bepaalde bedrijvenmakelaar een alliantie zou aangaan en zou optreden als exclusive partner voor Apple bijvoorbeeld, moesten deze zich introduceren in de verzekeringsmarkt. Dit zou naar mijn mening een mooie combinatie zijn, gezien Apple de big data bezit en de tussenpersoon de know-how en de kennis bezit om deze mark te benaderen.

Dus breken er nog zeer interessante en innovatieve tijden aan. De slogan “innovate or die” is hier zeker van toepassing.

Indien u vragen/opmerkingen heeft, kan u me altijd contacteren.

U kan zich ook registreren via onderstaand formulier.

Met vriendelijke groeten,

Kris Rottiers