Mogelijke stroomonderbreking winter => gedekt of niet ?

DE MOGELIJKE STROOMONDERBREKING EN HET AFSCHAKELPLAN WINTER 2014 !!!!

De enige vraag die de bedrijven zich stellen op vezekeringsniveau

Kunnen we beroep doen op onze brandverzekering of niet ?

Stroomonderbreking

Het is belangrijk om terug te gaan naar het basisbegrip in de verzekeringssector wanneer er kan beroep worden gedaan op een tussenkomst in de brandpolis. Wanneer men op een verzekering beroep wenst te doen in dit kader moet er sprake zijn van een plotselinge  en  onvoorziene gebeurtenis  op niveau van tijdstip of op niveau van het al dan niet plaatsvinden van de gebeurtenis zelf. Gezien er in het afschakelplan van de gemeenten en besturen, enkele uren vooraf een aankondiging zal plaatsvinden is er geen sprake van een onzekere gebeurtenis en zullen de verzekeringsmaatschappijen zich hierop kunnen beroepen om geen dekking te verlenen conform de algemene voorwaarden van de brandpolissen of andere contracten.

Kan er dan in het kader van schade helemaal geen tussenkomst gevraagd worden ?

 Er kan wel tussenkomst worden verleent wanneer de elektriciteit terug wordt ingeschakeld. Door deze inschakeling kan het zijn dat er een stroompiek is waardoor er machines of andere componenten schade kunnen lijden. In dit geval kan er beroep worden gedaan op de brandpolis, gezien er hier wel sprake is van een onvoorziene gebeurtenis en onvoorzien karakter, indien dit natuurlijk werd uitgebreid in de polis.

Er bestaat wel een uitbreiding “ingebreke blijven van leveranciers” waar de maatschappij de schade dekt die de verzekerde oploopt ten gevolge van de volledige of gedeeltelijke onderbreking van zijn activiteit die te wijten is aan een brand of ontploffing in de vestiging van een in de bijzondere voorwaarden met naam genoemde leverancier of toeleverancier. OPGELET dit moet wel expliciet in de polis worden vermeld en meestal zal hiervoor een bijpremie worden gerekend.

 KORT SAMENGEVAT kan ik melden dat de schade die veroorzaakt wordt door het afschakelen van de stroom niet gedekt is door geen enkele verzekering. Wanneer de stroom terug wordt aangezet en hierdoor wordt er schade geleden aan toestellen of machines en deze dekking werd specifiek uitgebreid in de polis, dan kan er beroep worden gedaan op de brandpolis of een andere contract dat dit kan dekken.

Bij eventuele vragen hierover, contacteer mij op de gekende gegevens.

Schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het bedrijfsverzekeringen nieuws.

Vanwege de verzekeringsgoochelaar

Kris Rottiers