Milieuaansprakelijkheid – Meerwaarde voor het bedrijf en wat dekt dit ?

Gezien de geruime en strengere wetgevingen aangaande het milieu, afhankelijk van land tot land wel, zijn veel bedrijven niet op de hoogte aangaande de volgende nuttige verzekering, die voor bedrijven een aanrader is en die niet mag vergeten worden in kader van hun activiteiten. Zeker gezien de opvang van eventuele kosten en schade aan derden en die in kader van een veroordeling/ schadeclaim en saneringskosten zeer hoog kunnen oplopen.

De dekking milieuaansprakelijkheid

Sommige bedrijven hebben, gezien de uitvoering van hun activiteit een verhoogd risico op schade die ze kunnen toebrengen aan het milieu of aan derden en dit zowel op hun interne site als bij externe partners. Indien dit het geval is kunnen deze kosten zeer hoog oplopen en kan dit een serieuze aderlating zijn op financieel vlak voor het betrokken bedrijf. Daarom dat een dekking milieuaansprakelijhkeid in het leven is geroepen. Volgens de Europese richtlijn en de lokale wet per land zijn zij in kader van een mogelijke contaminatie verplicht om de biodiversiteit te herstellen in de staat van voor het schadegeval. In sommige landen moet een bedrijf zelfs, vooraleer het zijn activiteit kan en mag uitoefenen, zelfs eerst een attest kunnen voorleggen dat deze milieurisico’s zijn afgedekt en het financieel risico hiermee gepaard voldoende is afgedekt.

Wie heeft hier nu vooral baat bij ?

Het gaat hier voornamelijk over bedrijven in volgende sectoren of met volgende activiteiten:

 • chemische sector en vervaardiging van  industriële producten
 • bedrijven in opslag van bulkgoederen en magazijnen
 • behandeling en verwerking van afval
 • bedrijven met tankstations op hun site
 • laboratoria, winkelcentra, hotels en wooncentra
 • vervoer van bepaalde grondstoffen en producten
 • bepaalde aannemers
 • ….

Veel bedrijven realiseren zich het nut van een brandverzekering, maar beseffen nog niet de meerwaarde van een milieuaansprakelijkheidsverzekering, terwijl dit eigenlijk in de meeste gevallen nuttiger is dan een brandverzekering tov risico-financiële factor

Welke dekking kan men verwachten en hoe wordt een risico aanvaardt en de premie bepaald ?

 • Herstellen en verhelpen van de biodiversiteitsschade aan eigendommen van derden
 • Verdediging en schatting van de schade aan de biodiversiteit
 • Beperken van de schade om een verergering van de milieuschade te voorkomen
 • Schade door zowel graduele, als plotse en accidentele verontreiniging
 • Saneringskosten (op en buiten het terrein) met inbegrip van de herstel- en heropbouwkosten van roerende en onroerende goederen die tijdens de sanering beschadigd raakten
 • Lichamelijk letsel en stoffelijke schade aan derden ten gevolge van een verontreiniging
 • Opname van eventueel na aftoetsing en voldoende info te ontvangen hebben, lopende schadegevallen en schadegevallen voor de inwerkingtreding van de polis
 • Bedrijfsschade n.a.v. milieuschade
 • Milieuschade veroorzaakt door vervoer van goederen
 • Milieuaansprakelijkheid veroorzaakt door aannemers, inclusief de onderaannemer

De premie wordt bepaald op volgende elementen:

 1. uitgevoerde activiteit door het bedrijf
 2. aantal sites / terreinen
 3. locatie en ligging van het bedrijfsterrein (in een woonbuurt of gelegen in een industriële omgeving, dichtbij een waterweg, etc.)
 4. screening door de verzekeraar via speciaal programma van reeds aanwezige contaminaties in omgeving (via OVAM)
 5. omzet bedrijf

De dekkingslimieten en vrijstellingen die worden opgenomen zijn ook bepaald op basis van de hierboven genoemde elementen.

Belangrijk is ook om te vermelden dat dit best wordt afgesloten met een gespecialiseerde nicheverzekeraar, die dergelijke dekkingen in portefeuille heeft, gezien in kader van schadegevallen snel bepaalde acties dienen genomen te worden en deze ook de know-how heeft om de eindklant en de tussenpersoon bij te kunnen bijstaan.

“Jamaar, Kris, wij lopen dit risico bijna niet ? “

Mijn advies: laat een vrijblijvende offerte uitwerken en overloop samen met de tussenpersoon alle voorgestelde dekkingen en evalueer en beslis dan pas !!!

Kortom, gezien de steeds strenger wordende milieuwetgevingen, zal deze dekking steeds meer aan belangrijkheid toenemen en is dit een zeer nuttige polis, dewelke een serieuze financiële kater voor het bedrijf kan voorkomen. Zoals idem dito de bestuurdersaansprakelijkheid en de cyber-crime polis, catalogeer ik deze dekking als een nuttige polis, dewelke echt van betekenis kan zijn in kader van een belangrijke claim.

Op de hoogte blijven, schrijf u in op de nieuwsbrief.

Tot een volgend artikel, vanwege Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar.