De klant betaalt niet !!! wat nu ? Optie is de kredietverzekering

De kredietverzekering wordt meestal gebruikt, wanneer u als bedrijf factureert aan klanten en deze niet worden betaald, dan kan een verzekeringsmaatschappij deze rol voor u overnemen. Ik geef hieronder een korte toelichting over dergelijke verzekering.kredietverzekering2

Soms is het mogelijk dat u als onderneming dikwijls de rol van financier moet spelen en staat u dus in als ondernemer voor de voorfinanciering en het innen van deze facturen door u. Daarbij loopt u het risico veel te late betalingen van uw facturen en zelfs niet-betalingen hiervan.

Waarvoor wordt deze kredietverzekering nu gebruikt ?

Deze verzekering wordt gebruikt om de verzekerde dekking te verlenen tegen het risico van niet-betaling van schuldvorderingen. Hierr kan het gaan van wanbetaling tot de insolventie in rechte van de schuldenaar.

Veel mensen stellen zich aan mij de vraag, dat dit eigenlijk een financiering, borg is en dus een bankproduct betreft. Ik weerleg dit meestal door te vermelden dat het wel degelijk gaat om het afdekken van een kans tot wanbetaling, dus gaat het hier om een soort van kanscontract, de verzekering van een mogelijk voorkomend risico, een verzekering dus.

Er bestaat ook nog een andere mogelijkheid, zoals factoring. Dit wil eigenlijk zeggen dat het gaat om een soort van financiering. Dit wil zeggen dat u uw facturen verkoopt aan een factoringmaatschappij, wat heel dikwijls een bank betreft. Het voordeel hiervan is dat u niet langer moet voorfinancieren als onderneming en de vervaldag van uw factuur enerzijds moet afwachten, maar dat u ook het risico van uw invorderingen kan overdragen. Deze vorm kan duidelijk ook gecombineerd worden met een kredietverzekering.

 Ook voor de KMO van toepassing ? Vaak voorkomend vooroordeel.kredietverzekering3

Deze verzekering wordt meestal gebruikt voor grotere ondernemingen en is dus niet van toepassing voor de KMO. Dit is niet het geval, gezien de cashflow van een KMO dikwijls veel kwetsbaarder is dan die van een grote onderneming en de draagkracht van de KMO voor dit financiële risico meestal veel kleiner is. Hierdoor kan de voortgang van de onderneming in het gedrang komen.

Hoe werkt het ?

De identiteit van uw klanten wordt doorgegeven aan de betrokken verzekeringsmaatschappij. Dit zijn gespecialiseerde maatschappij die meestal niets anders doen dan deze sector. Zeker deze van de klanten waarvoor de gevraagde dekking hoger is dan het bedrag vermeld in de polis (vb. 20.000 €).De andere klanten met kleinere facturatiebedragen, zijn in principe mee gedekt.

In de eerste fase wordt er gecheckt dat er problematische klanten tussen zitten, dit gebeurt meestal via Graydon of andere databases. Indien dit het geval is zal er van in het begin worden aangeraden om contact te gaan werken of zal er slechts een beperkte kredietlijn worden gegeven.  Andere klanten die nu wel financieel gezond zijn, zullen verder gescreend en gemonitord worden door de verzekeringsmaatschappij.

Het voordeel voor een KMO is dat dit voor de KMO meestal zelf onbegonnen werk is en dat het probleem vaak te laat wordt opgemerkt, namelijk wanneer uw klanten de facturen reeds geruime tijd niet meer heeft betaald. Door deze systematische screening kan u meestal al preventief ingrijpen.

In vele gevallen wordt u dan ook verwittigd dat de kredietlijn voor een cliënt wordt verlaagd of wordt ingetrokken. Hierdoor komen veel bedrijven vaak voor de keuze te staan: blijven leveren aan de klant of verder blijven leveren mits contante betaling. Ik weet dat dit in vele gevallen een moeilijke beslissing is om commerciële redenen. Maar daarvoor is er ook de kredietverzekering die u als buffer kan gebruiken.

Meestal komt deze verzekering slechts tussen tot ongeveer 85 % van de geleden schade. Het gedeelte van de schade dat ten uwe laste blijf, moet aanzien worden als een soort van vrijstelling.

Hieronder kan u ook enkele tips terugvinden, die ik aanraadt om een goede kredietverzekering af te sluiten:

  • gedekte percentage tussen de 85 % tot 90 %
  • verzekering van al uw debiteuren of enkel op een bepaalde selectie
  • performant online communicatiesysteem
  • is er een eenvoudig aanvraagprocedure ?
  • eenvoudig en transparant tarief (voorbeeld van 0,2 % tot 0,25 % tot 0,30 % op de omzet ?)

Ik ben voorstander om te werken met gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen, gezien het gaat om financiële verzekeringen en deze moeten op kwaliteit en service beoordeeld worden, dan louter op premie.

Voor bijkomende vragen, contacteer mij op de gekende gegevens.

Vanwege de verzekeringsfluisteraar, Kris Rottiers.