Inspectie van het bedrijf: pestgedrag of adviserende surplus !

Ok, de titel kan misschien beter worden gekozen, maar dit is het gevoel dat sommige bedrijfsleiders hebben, indien ze een bepaalde activiteit wensen te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij en hiervoor een inspectie dient te gebeuren door deze, waarbij het risico wordt aangeboden.

Onlangs heb ik een bepaald bedrijf overgenomen dat bepaalde industriële reinigingsmiddelen produceert en deze transporteert aan zijn eindklanten. Tijdens de auditfase realiseerde ik een vrij grote besparing van het bedrijf met de inlassing van betere clausules, voorwaarden, vrijstellingen, etc. Tijdens de audit werden er ook enkele aandachtspunten gevestigd op het feit, dat er bepaalde aanpassingen dienen te gebeuren om in orde te zijn met de wet en om het risico zo laag mogelijk te houden voor de verzekeringsmaatschappij. In het begin maakte de bedrijfsleider uiteraard automatisch een klik dat deze aanpassingen een meerprijs zullen hebben en dat de besparing al dikwijls wordt teniet gedaan door deze inspectie.

Meestal stel ik dan de vraag, dat indien er vandaag de dag, conform zijn huidige polissen, iets zou gebeuren, dat er dan geen discussies zouden zijn en dat hij en het bedrijf wel met de wettelijke verplichtingen en dergelijke in orde is ?

Veel bedrijfsleiders staan hier soms weigerachtig tegenover en willen de kost hier zo laag mogelijk houden om enkele aanpassingen te moeten doen, zodat de verzekeringsmaatschappij dit risico wenst te aanvaarden tegen de afgesproken tarieven en vrijstellingen en voorwaarden. Maar gezien het bedrijf dikwijls het levenswerk is van deze persoon is het naar mijn mening ook de taak om het risico zo voldoende mogelijk af te dekken tegen een betaalbare prijs, zodat er geen discussies zijn achteraf.

Dikwijls is het ook een leerrijke ervaring voor de bedrijfsleider zelf, gezien hij soms geen weet heeft dat hij moet voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen en komt dit tot uiting tijdens de inspectie. Achteraf zijn ze de tussenpersoon, die de inspectie heeft georganiseerd meestal dan ook dankbaar. Dit is naar mijn mening ook de TAAK van een verzekeringstussenpersoon om het bedrijf hierin te begeleiden en niet enkel een polis af te sluiten !

Indien de inspectie goed is verlopen, dan kan er ook een lange termijn visie worden opgebouwd met de betrokken verzekeringsmaatschappij en komt dit alleen maar ten goede bij eventuele schadegevallen en bij heronderhandeling van het verzekeringsdossier en dergelijke.inspectie bedrijf 2

Bedrijven waar veel inspecties voorkomen ?

Uiteraard wordt er niet altijd een inspectie geëist van de houdende verzekeringsmaatschappij, maar hangt dit meestal af van de volgende factoren:

 • activiteit van het bedrijf  (productie, opslag, chemische verwerking, verwerking van bepaalde substanties,…)
 • hoogte van de te verzekeren kapitalen ?
 • welke waarborgen zijn gevraagd (brand, diefstal, arbeidsongevallen,…) Deze hangt meestal samen met het voorgaande puntje
 • locatie van het bedrijf
 • grootte van het bedrijf (omzet, personeelsbestand, oppervlakte,…)
 • constructie van het gebouw

Wat komt er tijdens een inspectie veel aan bod ?

Volgende zaken komen aan bod, om het risico in te schatten en te bepalen dat de verzekeringsmaatschappij bijkomende verplichtingen vraagt of niet:

 • nabij liggende bedrijven / aanpaling van andere bedrijven aan het bedrijfsgebouw ?
 • materialen van het gebouw / constructie / isolatie van het gebouw / dakconstructie
 • hoogte van het gebouw
 • rookdetectie met doorseining naar meldkamer ?
 • diefstaldetectie met doorseining naar meldmaker ?
 • controle laagspanning en/of hoogspanning, indien aanwezig uiteraard
 • infrarood detectie van de warmtepunten van belangrijke elektrische punten
 • sprinklerinstallatie aanwezig ?
 • housekeeping van het bedrijf ?
 • aparte ruimte voor batterijladers ?
 • compartimentering van bepaalde ruimtes
 • ….

Wat zijn veel bijkomende verplichtingen ?

Volgende verplichtingen worden dikwijls gevraagd tegen een bepaalde datum uit te voeren:

 • Housekeeping upgraden
 • bepaalde producten scheiden van elkaar en niet bij elkaar laten staan of apart zetten (vooral licht ontvlambare)
 • jaarlijkse keuring of 5-jaarlijkse keuring elektriciteitsinstallatie laten uitvoeren door een erkend organisme
 • batterijladers in bepaalde zone houden
 • rookdetectie (nu met de strengere wetgeving is dit meestal voorzien)
 • opleidingsplan personeel om met brandblussers te leren werken
 • opstellen preventieplan personeel

OPGELET: het is niet omdat de brandweer bepaalde zaken niet eist, dat daarom de houdende verzekeringsmaatschappij deze werkwijze moet volgen !

Veel bedrijfsleiders denken dat dit het geval is, maar de verzekeringsmaatschappij heeft uiteraard het laatste woord op basis van een inspectierapport om bijkomende verplichtingen te vragen of niet ? Dit rapport en een preventieplan zal dan ook integraal deel uitmaken van de opgestelde polis, zodat er naar de toekomst toe altijd een bewijs is van deze inspectie en geen discussie kunnen worden gevormd.

Naar mijn mening is deze inspectie belangrijk en moet het bedrijf hiervoor aangemoedigd worden om dit te laten doen in het bijstaan van de verzekeringstussenpersoon. Mijn ervaring leert alleen maar, dat de wetten steeds veranderen en dat een bijkomende controle nooit geen kwaad kan. Uiteraard altijd rekening houdend met het realistische. Sommige maatschappijen vragen teveel preventie voor het risico. Hier is het dan ook de taak om bij te sturen. Een belangrijke raad is ook dat steeds de JUISTE personen tijdens de inspectie steeds aanwezig zijn. Meestal zijn dat de zaakvoerder, operation manager of risk manager.

Indien u nog vragen heeft, contacteer mij en schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief.

Kris Rottiers

handtekening kris rottiers

 

 

verzekeringsfluisteraar.