Iedereen binnenkort aanbieder van verzekeringen ? Goede zaak ?

Het fenomeen begint steeds meer en meer op te treden, dat de verzekeringen via verschillende kanalen worden aangeboden en niet enkel via de gekende kanalen zoals de klassieke tussenpersonen of rechtstreeks vanuit de verzekeringsmaatschappijen. Nu is het zelfs zo dat bepaalde bedrijven en zelfs (professionele) sportclubs dergelijke verzekeringen gaan aanbieden. Is dit goed of niet ?

Schoenmaker blijf bij je leest of toch niet ?

De laatste maanden heb ik sterk opgemerkt dat bepaalde bedrijven en (sport)clubs, al dan niet professionele, zelf bepaalde verzekeringen willen beginnen aanbieden. Vanuit commercieel oogpunt vind ik dit persoonlijk een goede strategie en mooie visie naar de toekomst toe om de bestaande klanten nog sterker aan het bedrijf of het merk te kunnen binden.

Hoe gaat dit meestal achter de schermen ?

Indien een bepaald bedrijf of club aan zijn klanten of supporters communiceert, dat ze via hun een verzekering  kunnen afsluiten, dan is het niet meestal het bedrijf zelf of de club, dat alles in goede banen gaat leiden. Meestal wordt er beroep gedaan op een bepaalde tussenpersoon, die de zaken behartigt van de verzekeringsnemers en die dus ook zal instaan voor de afhandelingen van de schadegevallen, gezien het bedrijf of de club zelf meestal niet zal beschikken over een wettig FSMA-nummer om te mogen handelen in de verzekeringssector en dit ook meestal de core business van het bedrijf of de club niet is. Het is en blijft toch nog altijd een specialisatie op niveau van onderhandelingen, risico-analyse, afhandeling van schadegevallen, contact met experten, etc.

De vraag is: is dit een goede zaak of niet ?

Persoonlijk vind ik, dat het voor het particuliere segment geen slechte zaak kan zijn om dergelijke aanbiedingen te doen via bepaalde bedrijven of clubs via een externe tussenpersoon. De betrokken tussenpersoon moet natuurlijk goed kunnen inschatten wat het werkvolume zal zijn het komende verzekeringsjaar om zich niet te vergalopperen in het kader van schadeafhandelingen, uitgiftes van groene kaarten, wijzigingen aan polissen, expertises, … U begrijpt ook dat hiermee het imago van het bedrijf zelf en de betrokken tussenpersoon kan afhangen. Het is dus ook naar mijn mening belangrijk, dat er niet enkel wordt gekeken op het volume van dergelijke acties, maar ook naar service. Indien dergelijk project wil slagen, denk ik dat het vooral nuttig kan zijn om zoveel mogelijk online te werken voor dit segment, gezien dit naar mijn bescheiden mening niet meer zo lang gaat duren vooraleer alles voor dit segment via een online platform zal verlopen. Het vraagt voor de betrokken tussenpersoon toch een bijkomende investering om hiermee in te stappen om de bovengemelde opgesomde redenen.

Voor de bedrijfsverzekeringen vind ik dergelijke aanbiedingen op dit ogenblik geen goede zaak, gezien dit een geheel andere werkwijze vraagt. Hiervoor verwijs ik graag naar mijn andere geschreven artikels over bedrijfsverzekeringen.

Algemeen is het dus een sterk commerciële zet om als tussenpersoon een naam/reputatie op te bouwen via een bedrijf of (sport)club, maar je blijft als tussenpersoon uiteraard afhankelijk van bepaalde externe factoren, waar je niet altijd vat op hebt, zoals resultaten, imago, leiding bedrijf, etc … De vraag is ook uiteraard dat de tussenpersoon zijn eigen cliënteel op dergelijke manier niet verder afstoot ?

Bij vragen, contacteer mij.

Vanwege Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar.