Hospitalisatieverzekering: mooi en nuttig extraatje

De hospitalisatieverzekering is wat ik noem, gezien de huidige conjunctuur, een zeer nuttige verzekering, die een rechtstreekse oplossing biedt om medische kosten en allerhande andere kosten te vergoeden. In dit artikel bespreek ik de hoofdzakelijke punten van deze verzekering.

Indien u geconfronteerd wordt met een ziekenhuisopname, zal het ziekenfonds verre van alle kosten terug vergoeden. Indien er personen zijn die dergelijke verzekering niet hebben, moeten vaak zelf vrij grote bedragen persoonlijk vergoeden, wat kan leiden tot een serieuze financiële kater.

Deze verzekering is uiteraard geen verplichting, maar kan zeer nuttig zijn voor u als bedrijfsleider en kan een extra-legaal voordeel vormen voor uw personeelsleden. In de meeste bedrijven stel ik wel vast, dat dergelijke hospitalisatieplannen aanwezig zijn voor het personeel.

Wat wordt er nu meestal vergoed door de “ziekenkas” , het  RIZIV ?

De zelfstandigen zijn ook aangesloten bij de ziekenkas voor de kleine risico’s, waarvoor ze in ruil een verhoging in hun bijdrage van de sociale zekerheid moeten accepteren. Vroeger was dit niet het geval. Onder kleine risico’s wordt verstaan:

 •  ambulante kosten voor de huisarts
 • geneesmiddelen bij de apotheker
 • tandheelkundige verzorging bij de tandarts
 • behandeling bij de kinesist
 • bepaalde labo-onderzoeken

De grote risico’s zijn voor de zelfstandigen meestal uitgesloten en omvatten de hospitalisaties en zaken zoals radiologie, of algemeen medische beeldvorming.

Belangrijk is ook wat er niet wordt vergoedt door het ziekenfonds ?

Dit is heel simpel, dat is het remgeld en enkele supplementen. Onder supplementen wordt meestal verstaan de verloning van enkele dokters bovenop het geconventioneerde tarief of luxueuzere kamers in een ziekenhuis. Soms zijn de tarieven per ligging van het ziekenhuis enorm verschillend.

Wie kan een hospitalisatieverzekering afsluiten ?

Meestal is er een maximale leeftijd van 65 of 69 jaar. De afsluiter betreft een natuurlijk persoon met hoofdverblijfplaats in België of door de werkgever voor zijn personeelsleden.

Aanvaarding gebeurd als volgt:

voor individuele polissen: hier moet een medische vragenlijst worden ingevuld, rekening houdend met de voorafbestaande medische toestand. Hieruit zullen bepaalde ziektes worden uitgesloten of aandoeningen die zich vroeger hebben voorgedaan.

voor collectieve polissen: hier moet er meestal geen medische vragenlijst worden ingevuld worden, wat voor sommige personen dus gunstiger kan uitvallen, indien er een voorafbestaande ziekte of aandoening is.

Welke dekkingen geniet nu een goede hospitalisatieverzekering

De belangrijkste waarborgen zijn de volgende:

 • hospitalisatie
 • één dag kliniek
 • thuisbevalling
 • rooming-in
 • pre-en post hospitalisatie
 • zware ziekten (in  de sterke polissen op de verzekeringsmarkt zijn dit er meestal 27)
 • vervoerskosten
 • dekking en bijstand in het buitenlandhospitalisatie 2

Belangrijk is dat er in dit segment van verzekering gewerkt wordt met gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen en dat er gekeken wordt naar de bijstand in het kader van de schadeafhandeling en snelheid van afhandeling, alsook de inhoud van de polissen. Systeem derde betaler is hier een belangrijk onderdeel in en zaken zoals een medical card. Ik werk meestal met een 3-tal verzekeringsmaatschappijen om deze redenen.

Een hospitalisatiepolis zal dus enkel tussenkomen, wanneer de vergoeding van het ziekenfonds is “uitgeput”, zelfs indien de wettelijke ziekteverzekering geen tussenkomst meer biedt in sommige gevallen.

Analyse van uw risico

Op basis van een medische vragenlijst of op basis van bloedonderzoeken, kan de verzekeringsmaatschappij besluiten om volgende zaken toe te passen:

 1. volledige aanvaarding van het risico
 2. niet aanvaarding van het risico
 3. bepaalde voorafgaande aandoeningen uitsluiten in de polis (vb; u bent geopereerd aan een bepaald lichaamsdeel, dan kan de maatschappij alle toekomstige aandoeningen aan dit deel uitsluiten in de polis)

Er kan ook gewerkt worden met wachttijden en eventueel vrijstellingen op basis van deze onderzoeken.

Zoals u kan merken betreft dit een zeer nuttige polis en vangt deze veel kosten op. Wat ook niet mag onderschat worden is de dekking zware ziekten in de polis. Gezien iedereen ouder wordt de dag van vandaag en het risico dus verhoogt, kan een behandeling voor deze ziekten enorme kosten met zich meebrengen, waaronder bijvoorbeeld de behandeling voor kanker, HIV, en dergelijke. Mijn raad luidt, sluit deze af, gezien de premie niet opweegt tegenover de kosten die met het risico kunnen gepaard gaan.

Nog vragen, contacteer mij en schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief.

Verzekeringsfluisteraar, Kris Rottiers.