Het tariferingsbureau voor voertuigen / wagenpark van bedrijven. Wat is dit ?

In dit artikel ga ik iets kort beschrijven wat het tariferingsbureau noemt. Dit is een bureau, dat een oplossing biedt voor de vloten van voertuigen die niet meer op de “normale” verzekeringsmarkt verzekerd kan worden. De redenen, die hiermee vaak gepaard gaan zijn meestal een zeer slechte schadestatistiek van de vloot voertuigen van het betrokken bedrijf.

Hoe en wanneer kan u een aanvraag doen op dit bureau ?

Wanneer de vloot voertuigen van het betrokken bedrijf niet meer op de “normale” verzekeringsmarkt verzekerd kan worden, omwille van een te slechte schadestatistiek of gezien de aard van de betrokken voertuigen, waardoor de verzekeringsmaatschappijen dit aanzien als een veel te groot risico voor hun portefeuille. De betrokken makelaar van het verzekeringsdossier kan dan online een aanvraag doen voor de vloot voertuigen bij dit bureau en zal een tarief setting toegestuurd krijgen met een eventuele vrijstelling in, waartegen dit bureau dergelijk risico kan en wil verzekeren. Ik benadruk ook dat dit een wettelijk vastgesteld tarief is en dat onderhandelingen met dit bureau onmogelijk zijn. Je kan dit aanzien als een laatste redmiddel of oplossing om nog verzekerbaar te geraken op de markt. Gezien de burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen bij de wet een verplichte verzekering is, is dit vaak een laatste redmiddel voor bepaalde vloten van voertuigen.tariferingsbueau 2

EEN VOORWAARDE TOT AANVRAAG BIJ HET BUREAU IS DAT ER MINSTENS 3 KLASSIEKE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN EEN WEIGERING MOETEN HEBBEN UITGEBRACHT, ALVORENS ER EEN AANVRAAG KAN WORDEN INGEDIEND BIJ DIT BUREAU VOOR HET TE VERZEKEREN RISICO.

Wie zit er achter dit bureau ?

Achter dit bureau zitten dan weer de klassieke verzekeringsmaatschappijen die VERPLICHT worden door de wet om dit risico te verzekeren. Zij hebben hier geen keus om te weigeren indien het bureau deze verzekeringsmaatschappij heeft gekozen om dit risico te verzekeren. Het is  dus perfect mogelijk dat maatschappij A uw vloot opzegt / saneert, wegens slechte statistiek en dat indien u 3 weigeringen heeft bekomen, het tariferingsbureau dezelfde maatschappij verplicht om dit risico via HUN tariefsetting terug te verzekeren.

Schadeafhandeling  ?

De schadeafhandeling zal ook gebeuren door de aangewezen verzekeringsmaatschappij door het tariferingsbureau.

DUUR van dit bureau !

 Indien de vloot voertuigen wordt ondergebracht bij dit bureau, zal dit meestal voor 1 jaar zijn. Daarna kan er terug een aanvraag worden gedaan bij de “normale” verzekeringsmaatschappijen om dit risico te willen verzekeren.

Mijn mening en advies luidt dan ook dat het toch belangrijk is om zo lang mogelijk uit dit bureau te blijven om de volgende redenen:

  • geen goede naam voor bedrijf op verzekeringsniveau
  • indien schadestatistiek niet verbeterd, moeilijkheid tot vinden speler op de markt
  • moeilijkere afgifte van groene kaarten voor nieuwe voertuigen
  • moeilijkere correcte opvolging van schadegevallen
  • moeilijkere opvolging in een eventuele opgestarte preventiecampagne
  • alle premies dienen op voorhand betaald te worden aan tariferingsbureau
  • geen zekerheid tot 3-maandelijske splitsing van betaling, goedkeuring nodig directiecomité tariferingsbureau
  • geen vaste premiestructuur mogelijk voor de gehele vloot op jaarbasis
  • korte termijn relatie en visie

 Het is de dag van vandaag van essentieel belang om preventie en opvolging van de schadestatistiek voor vloot van voertuigen uit te voeren en de bedrijven tot inzicht te brengen van hun mogelijke problemen in dit segment.

Bij vragen over dit artikel, contacteer mij en schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief.

 Vanwege de verzekeringsfluisteraar, Kris Rottiers.