Evenementen verzekering: waarop te letten ? en wat zeker niet vergeten ?

Evenementen georganiseerd door het bedrijf of door de bedrijfsleider. Velen weten niet waar ze hiermee terecht kunnen en wat ze moeten verzekeren. Ik heb onlangs nog een aantal events mogen verzekeren en deze zijn heel uiteenlopend. Ik hoor dikwijls het argument, “bwa, het is niet een groot event dus er zal wel  niet veel kunnen fout gaan.” Foute reactie, het gaat vooral om de schade die kan toegebracht worden aan derden. Als organisator zal je altijd aansprakelijk gesteld worden en dien je je best te verzekeren tegen allerhande risico’s. Er zijn 2 soorten aansprakelijkheden: de strafrechtelijke en de burgerlijke. We focussen ons hier vooral op de tweede aansprakelijkheid.

Kort samengevat wil dit zeggen:

“Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden.”

In mensentaal? Je bent verantwoordelijk voor je daden en moet de gevolgen van je daden dragen.
Indien er dus iets fout loopt op je event of je ziet iets cruciaal over het hoofd ziet (nalatigheid) en er hierdoor schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, dan ben je verplicht om de schade die deze persoon heeft opgelopen te vergoeden of te herstellen.

Je dient je dus als een ‘goede huisvader’ te gedragen en voor je event de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Maar zelfs dan kan het  nog mislopen. Als er schade zou zijn door een onopzettelijke fout, iets wat je niet kon voorzien, dan kan je burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tussenkomen om de veroorzaakte schade te vergoeden of te herstellen.

Wat houdt deze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nu in ?

Er zijn 2 soorten aan schade die gedekt worden door de B.A.-verzekering:

  • Lichamelijk schade aan derden
  • Materiële schade aan derden

Gedekt zijn wil niet automatisch zeggen, dat alle kosten verbonden aan deze schade door je verzekering betaald worden, informeer je dus goed bij je verzekeraar welke andere bijkomende verzekeringen je best afsluit bij je standaard B.A.-verzekering.

Enkele mogelijkheden die een verzekeraar bijvoorbeeld aanbiedt :

  • Rechtsbijstand                 (dekking van advocaatkosten ter verdediging voor de rechtbank in kader van schadegeval of claim te wijten aan event)
  • Ongevallenverzekering  (dekking lichamelijke schade van aanwezige monitoren, vrijwilligers, bestuur organisatie,…)
  • Brand en ontploffing      (verplicht voor sommige openbare plaatsen en organisaties)

Soorten verzekeringsmaatschappijen ?

Er zijn uiteraard bepaalde verzekeringsmaatschappijen die hierin gespecialiseerd zijn. Het is belangrijk om niet zomaar een verzekeringsmaatschappij te selecteren, maar de waarborgen te bekijken en ook rekening te houden dat alles in kader van een schadegeval correct wordt afgehandeld. Er zijn naar mijn bescheiden  mening op dit ogenblik een 5-tal gespecialiseerde maatschappijen, die qua waarborgen, voorwaarden en premie eruit springen.

Hoe wordt een premie bepaald bij de verzekeringsmaatschappij ?

De premie bij een verzekeringsmaatschappij is meestal bepaald op volgende punten:

  • duur event (aantal dagen)
  • welke event ? vb.: kinderopvang, teambuilding, openingsevent, …
  • aantal verwachte aanwezige personen
  • aantal meehelpende personen  (vb. vrijwilligers, organisatoren, monitoren,…)
  • verschillende locaties ?

Indien hierover nog vragen zijn, contacteer mij op de gekende gegevens en schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief.

Groeten,

handtekening kris rottiers

 

Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar.