Decenale of tienjarige aansprakelijkheidsverzekering in de bouw ! Een toelichting !

In dit artikel ga ik me richten op de bouwsector, nl. meer bepaald op de decenale verzekering, ook wel de tienjarige aansprakelijkheid genoemd. Deze verzekering is gekend bij de meeste partijen die betrokken zijn in de bouwsector, zoals bouwpromotoren, aannemers, architecten, ingenieurs, …., maar wat houdt deze verzekering in en vooral waarom moet deze worden afgesloten.

Er zijn bepaalde partijen in het bouwproces, zoals de ingenieur, aannemer, architect en ook eventueel de bouwpromotor, die tienjarig aansprakelijk blijven voor het proces dat ze hebben bewerkstelligd. Dit is bepaald volgens de artikels 1792 en 2270 van het Belgisch Burgerlijk wetboek. Enkel de architect is wettelijk verplicht om zich hiervoor te verzekeren. De andere partijen kunnen zich hiervoor verzekeren, maar zijn niet bij de wet verplicht dit te doen en in de praktijk zijn er ook weinig partijen die dit doen. Enkel de aannemers, bouwpromotoren, ingenieurs die bezig zijn met grote projecten durven zich wel eens per werf hiervoor verzekeren, gezien het kapitaal dat hiermee gepaard gaat immens kan zijn met het mogelijke risico dat hieraan verbonden is.

Afsluiten van dergelijke polis ?

Deze polis wordt meestal bij een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij afgesloten. Dit zijn er enkele op de Belgische markt en hier is geen resem aan maatschappijen, die dit aanbieden. De verzekeringsnemers die deze polis afsluiten zijn meestal de bouwheer, aannemers of promotor. Degene die als verzekerde in de polis zijn opgenomen zijn meestal degene die voor hun tienjarige aansprakelijkheid kunnen worden aangesproken.

Wat is nu juist verzekerd ?

Deze polis dekt de herstelkosten die aan de bouw kunnen voorkomen tijdens de periode van de 10 jaar vanaf de voorlopige of de definitieve oplevering. Dit is de standaard dekking, uiteraard kunnen er nog enkele bijkomende dekkingen kunnen worden onderhandeld afhankelijk van het type constructie en aard van de werken. Bijvoorbeeld de herstelkosten voor de delen die niet tot de ruwbouw behoren als gevolg van een gedekt schadegeval, zoals afwerking, installaties, …

In tweede rang komt de polis ook tussen voor de schade aan derden die gepaard gaan met een gedekt schadegeval. Concreet betekent dit de aansprakelijkheid waarvoor de bovenvermelde partijen kunnen op worden aangesproken volgens het Belgisch wetboek. De eventuele gevolgschade bij de buren en de immateriële gevolgschade kunnen ook worden uitgebreid.

Welk bedrag moet verzekerd worden of worden aangegeven ?

De waarde dat verzekerd moet worden is gebaseerd op de raming van de ruwbouwwerken inclusief de totale erelonen en de niet-recupereerbare BTW. De definitief te verzekeren waarde wordt opgevraagd bij de oplevering van de werken. Op basis van deze waarde zal de polis worden uitgegeven en zal er een afrekening volgen op het correcte bedrag, wat resulteert in de correcte premie voor de verzekering van het vermelde project.

Meestal zal er door aanvaarding door de betrokken verzekeringsmaatschappij een onafhankelijk organisme een expertise uitvoeren, alvorens het risico voor dekking te aanvaarden. Dit wordt gedaan om controle van de uitvoering van de werken te bekijken. Als dit wordt goedgekeurd, dan wordt er een offerte of dekking uitgegeven.

Ik raad ook aan om hier een degelijke begeleiding in te voorzien, gezien dit een specifieke materie betreft en een specifieke onderhandeling naar de verzekeringsmarkt betreft.

Indien u nog vragen heeft, contacteer mij .

Vanwege de verzekeringsfluisteraar, Kris Rottiers.