30/09 : deadline opzeg polissen

Als u aan een verzekeringsmakelaar – of agent vraagt wat de datum 30/09 wil zeggen, zal bijna 99% deze datum zeer goed kennen en zullen er enkele zelfs zenuwachtig worden. In dit artikel is het de bedoeling, dat ik u een beetje ga uitleggen waarom de maand september voor de verzekeringssector zo belangrijk is of velen deze aanzien als zeer belangrijk.

Zoals u allicht als bedrijfsleider of verantwoordelijke van de verzekeringen binnen het bedrijf weet, moet een verzekeringspolis 3 maanden opgezegd worden voor de hoofdvervaldag van dit contract. Dit kan aangetekend, bij deurwaardersexploot of ter afgifte van een ontvangstbewijs gebeuren.

De enige mogelijkheid om dit niet te moeten doen,  is wanneer de houdende verzekeringsmaatschappij op de polis een lineaire tariefverhoging doorvoert. Dan heeft de verzekeringsnemer vanaf de datum van deze kennisgeving, 3 maanden de tijd om het contract onmiddellijk te beëindigen.

De maand september is belangrijk, omdat er dan de meeste opzeggingen en verplaatsingen van verzekeringscontracten worden genoteerd, gezien de meeste en belangrijkste bedrijfspolissen als hoofdvervaldag 01/01 hebben. Daarom is het soms alle hens aan dek om sommige klanten van bepaalde makelaars op te zeggen en over te nemen of  deze klanten te kunnen behouden.

30/09 is namens de laatste dag, waarop de opzeg moet verstuurd worden volgens de vermelde methode hierboven, om de nieuwe polis te kunnen laten ingaan op 01/01 van het nieuwe jaar, volgend op datum 30/09.

Onderhandelingen dossiers

onderhandelenIn deze maand komt het ook veel voor, dat er nog zeer veel onderhandelingen voor bepaalde dossiers gebeuren door betrokken verzekeringstussenpersonen met bepaalde verzekeringsmaatschappijen. Uiteraard moeten sommige verzekeringsmaatschappijen ook nog “targets” halen en gebeuren er soms nog zeer vreemde zaken op gebied van premies, vrijstellingen en voorwaarden. Soms gebeurd het bijvoorbeeld, dat de ene verzekeringsmaatschappij 20 % onder de offerte zit van een andere verzekeringsmaatschappij of zelfs onder de hele verzekeringsmarkt, om de zaak toch maar te kunnen onderschrijven.

De vraag luidt dan natuurlijk: is deze verzekeringsmaatschappij geloofwaardig en zal er in het kader van een schadegeval de juiste afhandeling en uitbetaling gebeuren en zal u als bedrijf hier voldoende geloof in hebben, gezien het op het einde altijd een contractuele verbintenis betreft tussen het bedrijf en de betrokken verzekeringsmaatschappij en niet tussen het bedrijf en de verzekeringstussenpersoon ?

Juiste methode ?

Persoonlijk ben ik geen voorstander om de zaken voor mijn bedrijfsklanten te onderhandelen in de maand september. Het is alsof dan de makelaar zich enkel maar moet bewijzen in deze maand en niet op het hele jaar. Mijn mening is dat indien er in de loop van het gehele jaar een duidelijke communicatie is geweest naar het bedrijf toe en het dossier uitgebreid werd besproken gedurende het gehele jaar op meerdere tijdstippen en er voldoende service is geweest, dan ben ik ervan overtuigd dat er in de maand september niet teveel onderhandelingen meer moeten worden gevoerd, gezien er in de loop van het jaar al voldoende werd bewezen naar het bedrijf toe op gebied van:

  • hoe de werkwijze is van de betrokken makelaar en van de betrokken verzekeringsmaatschappij en;
  • hoe de verzekeringsmarkt beweegt op niveau van premies, vrijstellingen en voorwaarden voor het betrokken risico van het bedrijf.

Indien het bedrijf dan niet overtuigd is van de service en gedurende deze maand toch de onderhandelingen wenst op te starten met een andere tussenpersoon, dan moet de vraag worden gesteld dat het bedrijf wel voldoende overtuigd was van uw service of dat u als tussenpersoon met dergelijke klanten wenst te blijven omgaan naar de toekomst toe. Ik vermeld dit wel uitdrukkelijk op voorwaarde,  dat er gedurende het gehele jaar een correcte en duidelijke service moet geweest zijn naar het betrokken bedrijf toe.

Er zijn uiteraard bedrijven, die zich bewust zijn van deze datum en deze dan ook gebruiken naar tussenpersonen toe om druk uit te oefenen. Dit gebeurd meer bij de heel grote bedrijven, die meestal met aankopers en/of risk managers werken en hier spreken we vooral op multinational niveau.

De werkmethode die ik toepas, kan u dan ook terugvinden in mijn vorige artikels over audits en transparantie.

Indien nog vragen over dit artikel, contacteer mij op de gekende gegevens en schrijf u in op mijn nieuwsbrief.

Vanwege Kris Rottiers, de verzekeringsfluisteraar.