De vaak vergeten verzekering: De GARANTIEVERZEKERING !

In dit artikel ga ik een “oudere” en specifieke verzekering van onder het stof halen en bespreken, gezien deze verzekering in bepaalde gevallen nog wel zijn nut kan bewijzen en de dag van vandaag vaak vergeten wordt. Ik heb het namelijk over de “garantieverzekering.”

Wat is eigenlijk de bedoeling van dergelijke verzekering ?                       garantie3

Een bedrijf of een handelaar kan voor het geven van een ‘garantie’ aan zijn klant een verzekering hiervoor afsluiten. Gezien het geven van dergelijke garantie een risico inhoudt en er een kans bestaat dat er een herstelling op kosten van het bedrijf dient uitgevoerd te worden, kan er een verzekering worden afgesloten die deze waarborg, die wordt gegeven door het bedrijf, afgedekt.

De wettelijke garantie die door een Europese richtlijn is omschreven ligt aan de basis van een Wet die de consument beschermt bij een aankoop van goederen bij één of andere handelaar. Bij de aankoop van Bv. een auto geldt een verplichte wettelijke garantie van 2 jaar. In realiteit ligt deze periode langer, bij sommige merken zelfs tot 7 jaar. Bij een tweedehandsvoertuig wordt dit meestal herleidt naar 1 jaar.

Wat wordt er verzekerd ?

De meeste polissen in dit segment worden vooral afgesloten door verkopers van tweedehandsvoertuigen. Er zijn 2 mogelijkheden  om dergelijke polis af te sluiten, OFWEL wordt er een polis afgesloten voor bepaalde voertuigen, die ze minder goed kennen (bijvoorbeeld voor bepaalde merken), OFWEL sluiten ze een soort van abonnementspolis af voor ALLE voertuigen die ze verkopen. Afhankelijk van deze keuze zal de jaarpremie van de polis natuurlijk variëren, gezien  het risico in één van de 2 opties verschillend is.

Er zijn natuurlijk nog andere sectoren waar dergelijke verzekeringen vaak worden afgesloten, zoals bijvoorbeeld de voortverkopers van hifi en  elektrische apparatuur. Naast de wettelijke verplichte garantie van 2 jaar, bieden ze u bv. een waarborg van 3 extra jaren aan. Hiervoor nemen ze dan meestal een verzekering voor, om niet voor onaangename verrassingen te komen staan.

De bouwsector is ook vaak een sector waar deze verzekering wordt gebruikt bv. voor de garantie op bepaalde werken te garanderen zoals behandeling van beton, gevelrenovaties, bepaalde dakwerken, etc.

garantie4

 Garantie na montage: specifieke vraag !!!

De polis kan ook ingaan na montage, als het proefdraaien beëindigd is. Dit is meestal het geval wanneer de eigenaar van de machines geen polis machinebreuk heeft onderschreven, kan hij aan de monteur vragen om een garantie te geven, dewelke een garantieverzekering zal afsluiten. In dit kader zal de betrokken verzekeringsmaatschappij meerdere controles uitvoeren of de monteur bijkomende verplichtingen opleggen, die de eigenaar of opdrachtgever een geruster gevoel geven over de montage. Dit doet de betrokken verzekeringsmaatschappij om er zeker van te zijn dat dit een erkende en ervaren monteur is om het risico zo laag mogelijk te houden, gezien het hier over immense bedragen kan gaan. Onderdelen die regelmatig moeten worden vervangen en onderhevig zijn aan versnelde slijtage, zijn ALTIJD uitgesloten in dergelijke contracten. Ook de onrechtstreekse schade die de schadelijders mogelijk kunnen inroepen en de eventuele recall zijn ook ALTIJD uitgesloten.

Ik hoop dat jullie hier meer over te weten zijn gekomen, bij vragen contacteer mij.

Het is mijn bedoeling met dit artikel aan te tonen dat dergelijke verzekering voor bepaalde sectoren bestaat en wordt gebruikt.

Groeten vanwege de VERZEKERINGSFLUISTERAAR, alias Kris Rottiers.