Cyber-Crime, een ver van mijn bed show of realiteit ???

Ik ga in dit artikel wat dieper ingaan op de verzekering tegen diefstallen, oplichting en bedreiging via het internet of via het netwerk van het bedrijf, beter gekend als CYBER-CRIME. cyber-crime 2

Gezien meer en meer bedrijven hun gegevens online zetten en bepaalde of zoniet alle gegevens online zetten bestaat het risico dat deze gestolen worden. Veel bedrijfsleiders denken dat dit hun niet kan overkomen, maar uit recente studies is gebleken dat er reeds een enorme stijging is in deze diefstallen, denk maar aan de hacking van de server van Belgacom. Om dergelijke systemen terug operationeel te maken, zoals herstel van data, kosten die gemaakt moet worden voor onderzoek naar de daders, verlies van nettowinst als gevolg van een materiële onderbreking op het netwerk van de verzekerde,… eist dit enorme kosten voor het bedrijf die niet onderschat mogen worden. De oplossing hiervoor is een polis Cyber-crime af te sluiten. Deze polis biedt dekking aan alle bedrijven van alle sectoren en de premie wordt bepaald in het kader van de activiteit van het bedrijf en de omzet dat het bedrijf genereert.

Maar u vraagt zich waarschijnlijk af, maar wat dekt deze polis nu concreet ?

Volgende dekkingen zijn meestal in een goede polis opgenomen:

Business-/netwerk onderbreking

Gegevensaansprakelijkheid

Multimedia aansprakelijkheid

Cyber/privacy afpersing

Cyber diefstal

Het is essentieel om deze polis af te sluiten bij een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij, die hier de nodige kennis heeft van dit product, gezien deze materie specialisten werk betreft en in het kader van een schadegeval een correcte afhandeling dient te gebeuren. Ik hoop dat jullie al wat meer inzicht in deze materie hebben gekregen en toch het belang van dergelijke verzekering erkennen.

Bij vragen of opmerkingen betreffende dit artikel contacteer mij via de knop CONTACT.

Prettige dag toegewenst vanwege de verzekeringsgoochelaar.

Inschrijven op mijn nieuwsbrief ? Registreer met je email hieronder !!!