Het belang van bijkomende clausules in bedrijfspolissen !

In dit artikel ga ik het kort hebben over de mogelijke meerwaarde die bijkomende clausules in verschillende polissen kunnen  hebben. Ik spreek dan vooral in het kader van schadeafhandeling. Een bedrijfspolis is naar mijn mening maatwerk op basis van premies, vrijstellingen, risicomanagement, schadeafhandeling en uiteraard ook CLAUSULES. Waarom vraagt u zich misschien af ?

In verzekeringspolissen mag u het belang van dergelijke clausules niet onderschatten en kunnen deze een enorm  financieel verschil maken in het kader van afhandeling van een schadegeval. Vaak gebeurt het in bedrijfspolissen dat de houdende verzekeringsmaatschappijen zich mogelijk kunnen verschuilen achter dergelijke clausules of juist niet.

Het is dus van essentieel belang dat er uiteraard niet enkel op premievolume wordt onderhandeld, maar ook dergelijke zaken worden meegenomen in de onderhandelingspositie met de betrokken verzekeringsmaatschappij.

Er zijn uiteraard verschillende takken waar dergelijke clausules van toepassing kunnen zijn, zoals in volgende polissen:

  • brandpolis
  • arbeidsongevallenpolis
  • machinebreukpolis
  • ba-uitbating polis
  • vloot voertuigen polis
  • ….

Hieronder geef ik enkele voorbeelden in bepaalde branches van dergelijke clausules. Voor vragen kan u me uiteraard contacteren hierover.

clausules 2 polis

Brandpolis (meestal van toepassing in speciale risico’s): luik materiële schade dekking in nieuwwaarde, investeringsclausule, tijdelijke verplaatsing verzekerde goederen, wedersamenstelling van documenten en modellen, voordeel van twijfel, geen wederopbouwverplichting,…

Arbeidsongevallen: thuiswerk, opdrachten in buitenland, wettelijk samenwonenden, organisatie (sport)evenementen door het bedrijf, psychologische bijstand zware ongevallen.

Ba-uitbating: lenen van personeel, onderaannemers, bouwplaatstoestellen of hijstoestellen, intercompany, …

vloot voertuigen: afschaffing vrijstelling jonge bestuurder, winstdeelname, sistershipclausule, …

Zoals u ziet zijn dit voor bepaalde takken, belangrijke clausules om bepaalde zaken correct te verzekeren, zoniet om rampscenario’s in schadeafhandeling te voorkomen. Sommige maatschappijen zullen dergelijke clausules mee opnemen tegen betaling van een kleine bijpremie, andere niet. Dit is uiteraard ook belangrijk hoe er onderhandeld wordt met de betrokken maatschappij en afhankelijk van de activiteit en de grootte van het bedrijf.

Schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Verzekeringsgroeten vanwege Kris Rottiers, verzekeringsfluisteraar.