Bestuurdersaansprakelijkheid !! Heb ik dit wel nodig als bedrijfsleider of vennoot ???

De Bestuurdersaansprakelijkheid,  een must have of een fabeltje waar je geen bang van moet hebben

als bedrijfsleider of vennoot ??

bestuurdersaansprakelijkheid

In dit artikel ga ik deze verzekering een beetje toelichten om hierin wat meer zicht te creëren, gezien

ik ervan overtuigd ben dat dit wel eens een verplichte verzekering kan worden voor de bestuurders of vennoten van een bedrijf.

 

Deze verzekering zorgt ervoor dat het privé- vermogen van de zaakvoerders, bestuurders, vennoten, … afgedekt wordt via deze polis.

Deze personen kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden met hun privévermogen voor fouten die gebeurd zijn in de onderneming.

Velen denken dat ze als zaakvoerder voldoende afgedekt zijn volgens de vennootschapsvorm waaruit ze hun bedrijf uitoefenen, maar niets is minder waar. In het kader van de strijd tegen fiscale en sociale fraude is de wetgeving steeds verder geëvolueerd naar het doorbreken van de beperkte aansprakelijkheid als rechtspersoon.

De programmawet van 20 juli 2006 heeft ervoor gezorgd dat er veel meer aansprakelijkheidsgronden voorzien zijn waarbij de bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk kan voor gesteld worden via zijn privé- vermogen voor het volledig schuldbedrag.

Ik refereer onmiddellijk naar een zaak die iedereen ondertussen dankzij de media wel kent, nl. de fortis-zaak.

 

Wat dekt deze polis nu concreet ?

alle verdedigingskosten die moeten gemaakt worden ter verdediging van de zaak voor de rechtbank, tenzij opzet kan bewezen worden

Enkele voorbeelden hieronder::

 • uitloopperiode als bestuurder
 • externe mandaten als bestuurder in andere vennootschappen (gelimiteerd tot bepaald percentage)
 • dekking voor schade-eisen m.b.t. tewerkstellingsaangelegenheden
 •  niet-uitvoerende Bestuurders (in sommige polissen automatisch gedekt)
 • dekking voor wettelijke samenwonende partners
 • dekking erfgenamen, legatarissen en wettelijke vertegenwoordigers
 • dekking van Kosten van Onderzoek tegen de Verzekerde Vennootschap
 • dekking van Kosten van Reputatieherstel
 • dekken van Kosten voor samenstelling van een burgerrechtelijke of strafrechtelijke borgsom
 • dekking van Uitleveringskosten
 • dekking van Vervolgingskosten
 • ….

Hoe wordt de premie en de dekkingslimiet nu bepaald ?

Deze wordt bepaald in het kader van volgende elementen: uw aandeelhoudersstructuur, de sector waarin u actief bent als bedrijfsleider,de omzet die gerealiseerd wordt, de resultaten van voorgaande boekjaren,…

 

Voor wie of welke bedrijven is dit van toepassing ?

Deze polis wordt afgesloten door de onderneming voor haar leden van de raad van bestuur, voor leden van het directiecomité, voor leidinggevenden.

In principe kan elk bedrijf dergelijke verzekering afsluiten.

 

Ik persoonlijk vind dit één van de nuttigste verzekeringen op de markt op dit ogenblik. Ik biedt deze ALTIJD aan bij mijn bedrijfsleiders.

De administratieve regels in België worden alsmaar ingewikkelder en een “fout” is vlugger gemaakt dan men denkt. Ik verzeker deze verzekeringen steeds bij een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij en niet bij de klassieke. Waarom niet ?

Dit betreft een financiële verzekering en ik ben ervan overtuigd dat hier moet gespeeld worden op dekkingen en voorwaarden en niet onmiddellijk op premieniveau, gezien het financiële aspect hier zeer belangrijk is en de correcte dekkingen moet gevonden worden.

In het kader van een schade-eis moet de betrokken verzekeringsmaatschappij ook de specialisten in huis hebben om dit af te handelen.

Vandaar mijn mening hierover.

 

Ik hoop dat jullie iets wijzer zijn geworden van deze materie.

Toch nog vragen, contacteer me zeker op de welgekende gegevens.

 

Prettige dag gewenst vanwege uw verzekeringsgoochelaar.