Beroepsaansprakelijkheid => wettelijk verplicht voor bepaalde categorieën

De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de contractuele aansprakelijkheid af bij de slechte uitvoering van contractuele verbintenissen of de niet uitvoering hiervan.

Enkele voorbeelden:

 • een architect maakt een berekeningsfout of vergeet rekening te houden met stedenbouwkundige verplichtingen;
 • verzekeringsmakelaar vergeet een dekking door te geven voor een nieuwe wagen van zijn cliënt
 • een advocaat vergeet een bepaald document in haar dossier op te nemen waardoor de zaak wordt verloren

Deze polis wordt meestal afgesloten voor beroepen waar dienstverlening en advies verlenen  centraal staat en waar door een fout, financiële gevolgen aan een derde partij kunnen veroorzaakt worden.

Deze polis dekt dus de contractuele aansprakelijkheid en de financiële gevolgen van limieten tussen de 100.000 € en 2.500.000 €. Dit zijn de meest voorkomende bedragen in deze polis.

Belangrijk om te weten is dat wanneer de hoofdactiviteit van het bedrijf dienstverlening of adviesverlening is, dat deze polis meestal wordt afgesloten in combinatie met een polis burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen, omdat er in bepaalde schadegevallen de mogelijkheid bestaat dat er een overgang is tussen beide verzekeringen.

Hieronder kan u de meest voorkomende beroepen terugvinden die waarop deze verzekering van toepassing is:

 • geneesheren;
 • boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren;
 • notarissen en advocaten;
 • architecten en landmeters;
 • veeartsen;
 • vastgoedmakelaars en beheerders van gebouwen (syndicussen);
 • verzekeringsmakelaar en bemiddelaars;
 • consultants in elke sector;
 • leveranciers van software en ICT-adviseurs;

beroepsaansprakelijhkeid 2

 Waarom deze polis afsluiten ?

Ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving steeds mondiger wordt en dat de mensen en slachtoffers steeds meer rechten hebben op de vergoeding van hun schade. Ze laten zich niet meer zomaar bedotten en hebben verschillende hulpmiddelen ter hun beschikking zoals, internet, consumentenorganisaties en “gratis” adviesbureaus.

Dit heb ik al in de praktijk mogen ervaren bij verschillende dossiers van mijn klanten.

De slachtoffers kunnen ook meer en meer beroep doen op uitgebreide rechtsbijstandsverzekeraars om hun belangen te verdedigen en ik kan u garanderen, indien u geen polis beroepsaansprakelijkheid of geen goede advocaat hebt die uw belangen van het bedrijf verzekerd in dergelijk geval, u zeer sterk en zeker  moet zijn van uw zaak om dit te kunnen winnen van  de tegenpartij.

Mijn advies luidt daarom om zeker dergelijke polis af te sluiten, gezien de premie niet opweegt tegenover de mogelijke financiële impact in een schadegeval, waardoor de solvabiliteit van uw onderneming wel eens in het gedrang zou kunnen komen.

In dergelijke conflicten is het meestal niet de financiële impact, maar ook de vele negatieve energie en tijd die men in dergelijke dossiers moet steken., los van de hoge procedurekost, de lange onzekere toestand en de psychische druk.

Nog enkele nuttige tips voor het afsluiten van dergelijke polis waarmee u rekening dient te houden:

 1. Territoriale uitgestrektheid
 2. Uitloopperiode van dekking
 3. Dubbele dekking Burgerlijke aansprakelijkheid onderneming ?
 4. afsluiten van een afzonderlijke polis rechtsbijstand

Zo bent u alweer op de hoogte en weet u in een notendop wat de belangrijkste zaken zijn voor dergelijke verzekering.

Vanwege uw verzekeringsgoochelaar, Kris Rottiers.

Op de hoogte blijven van recente artikels, schrijf u in op mijn nieuwsbrief. Registreer hieronder !!