Alle risico’s elektronica – specifieke materie

U moet zich even de volgende vragen stellen in het kader van deze verzekering, gezien een bedrijf de dag van vandaag zeer afhankelijk is van elektronica en dit een belangrijk item uitmaakt van de onderneming.

  • Wat gebeurt er als mijn computer gestolen wordt ?
  • Wat als ik mijn laptop of tablet laat vallen ?
  • Kan ik of hoe moet ik verder werken  als mijn elektronische machines getroffen worden door een blikseminslag of door brand of waterschade ?

U zal zich de bemerking maken: ” Maar ben ik niet volledig afgedekt via mijn brandverzekering ?” Het antwoord is:” niet voor de specifieke schadegevallen !”

Welke toestellen kunnen verzekerd worden ?

Deze dienen opgegeven te zijn in de polis en de dekking is geldig tot de plaats die is opgegeven in de bijzondere voorwaarden van de polis, dus indien dit niet is opgenomen in deze voorwaarden kan er in het kader van een schadegeval dekking geweigerd worden.

Meestal wordt de term computermateriaal gebruikt om correcte toestellen te verzekeren. De toestellen die hieronder vallen zijn meestal de volgende:

scherm, toetsenbord, server, printer, fax, telefoon,etc. Hiervoor dient er geen specificatie worden opgegeven.

Het is wel een ander verhaal met de draagbare toestellen en elektronische machines, die meestal wereldwijde dekking genieten in een goede polis. (bv. meetapparatuur, medische toestellen, etc,) Hier moeten wel de gegevens zoals, aard van toestel, merk, bouwjaar en waarde worden vermeld in de polis.

Al deze toestellen mogen uw eigendom, gelaesed en/of gehuurd zijn. Ik geef altijd de raad dit in de polis te laten opnemen in een aparte clausule.

De volgende dekkingen zijn een greep uit de meeste basisdekkingen, sommige zijn uitbreidingen, afhankelijk van verzekeringsmaatschappij:

  • schade tijdens verplaatsing en het tijdelijke verblijf van niet draagbare toestellen in België
  • schade aan verzekerde toestellen door arbeidsconflicten en aanslagen
  • de opruimings-en afbraakkosten van de beschadigde goederen na een gedekte schadegeval
  • kostprijs van de bijgeleverde standaardsoftware
  • kostprijs voor prestaties van een technici uit het buitenland, die buiten de normale werkuren valt
  • kosten voor wedersamenstelling van data
  • kosten voor wedersamenstelling van software

Welke kapitalen moeten nu worden opgenomen in de polis om correcte gedekt te zijn ?

Hier moet de  “nieuw vervangingswaarde ” (= aankoopprijs van een nieuw toestel, zonder korting, dat op alle vlakken identiek is aan het verzekerde toestel)

Indien op de dag van het schadegeval blijkt dat het verzekerde opgenomen bedrag ontoereikend is, dan wordt de evenredigheidsregel toegepast. Voor alle aanvullende kosten zoals kosten voor de wedersamenstelling van data en software dient de klant zelf het te verzekeren bedrag op te nemen.

De premie wordt bepaald door een promille °/°° te bepalen op het verzekerde kapitaal.

Een belangrijke tip die ik meegeef: Neem uw elektronische toestellen op in een aparte polis elektronica en laat in uw brandpolis duidelijk omschrijven dat zij verzekerd zijn via een aparte polis en deze dus niet in het kapitaal van de inhoud zijn opgenomen. Zo wordt er vermeden dat u 2 maal premie betaald voor hetzelfde toestel.

Veel leesplezier en groeten van Kris Rottiers alias de verzekeringsgoochelaar.