Alle bouwplaats risico’s, een meerwaarde voor aannemers en bouwheer !!!

Indien er een nieuwbouw woning, appartementsblok, bedrijfspand, garage of andere ingrijpende verbouwing gebeurt, wordt er meestal een verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR) afgesloten.

Tijdens de opgegeven bouwperiode kan er dan dergelijke verzekering worden afgesloten voor de voorlopige bouwwerken, het bestaande goed en eventueel ook de uitrusting en de machines.

ABR 2

In de ABR- polis zijn er 2 luiken die we kunnen onderscheiden:

  • de dekking aan het uitgevoerde werk zelf : bv. diefstal, schade door weersomstandigheden, beschadiging aan de gebouwen in opbouw, schade aan installaties en technische belangrijke uitrustingen
  • de dekking voor de schade aan derden: bv. de schade die aan buren wordt toegebracht door verkeerd uitgevoerde werken.

Wie sluit deze verzekering nu af ?

  • De hoofdaannemer, inclusief zijn onderaannemers
  • De architecten en raadgevers, indien zij ook niet zijn verzekerd in de hoofdpolis van de hoofdaannemer
  • De bouwheer zelf, indien dit niet door de hoofdaannemer is afgedekt

Indien de aannemer zichzelf respecteert, dan ben ik van mening dat hij een goede ABR-polis afsluit met de bovenvermelde partijen automatisch in verzekerd. De meerprijs hiervoor rekent hij dan door in de totaalprijs van de bouw voor de bouwheer. Zo zijn er ook geen discussies meer in het kader van een schadegeval, gezien deze schades zeer veel discussies met zich meebrengen in de praktijk.

In combinatie met de BA-uitbating !!!

De ABR-polis wordt ook het best afgesloten bij dezelfde verzekeringsmaatschappij als waar de ba-uitbating polis is afgesloten, gezien er in het kader van het tweede luik van de ABR polis eerst beroep wordt gedaan op de ba-uitbating polis. Indien deze is uitgeput, zal het tweede luik van ABR polis worden aangesproken in het kader van een schadegeval. Ik ben er voorstander van deze 2 polissen bij eenzelfde maatschappij te verzekeren om zo discussies in het kader van schadegevallen te vermijden.

Om de ABR polis verder uit te breiden is het best om een specialist in te schakelen die het bedrijf in deze procedure begeleidt, gezien dit één van de moeilijkste polissen betreft op de verzekeringsmarkt. Een goede omschrijving van de activiteiten van het bedrijf is van essentieel belang om een correcte dekking te hebben in deze polis.

Ik zal niet dieper ingaan op de techniciteit van deze polis, gezien dit anders te moeilijk wordt. De belangrijkste zaken zijn hierboven toegelicht.

Voor bijkomende vragen of om eventueel verder te praten over deze materie, kan u mij contacteren op de gegevens.

Een succesvolle dag toegewenst

Vanwege de verzekeringsgoochelaar.

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief en blijf op de hoogte !!!