Welke polissen afsluiten voor 3 jaar en wat is het voordeel ?

3-jarige contracten: voor welke verzekeringen is dit van toepassing en waarom ? 3-jarige contracten 2

In bepaalde verzekeringstakken worden de contracten afgesloten voor een duurtijd van 3 jaar. Is dit nu een voordeel of een nadeel voor het verzekerde bedrijf ? Ik bekijk dit als een voordeel, op voorwaarde dat de juiste werkwijze wordt toegepast voor het afsluiten van een verzekering met deze looptijd. Deze looptijd is vooral van toepassing op de volgende verzekeringen, soms nog enkel andere:

  1. Arbeidsongevallen
  2. Ba-uitbating
  3. Brand

Dit zijn de hoofdverzekeringen waarin het meest met deze looptijd wordt gewerkt. Ik heb altijd één voorwaarde om deze werkwijze toe te passen en dat is dat er eerst een gehele marktconsultatie opgestart moet worden met ALLE verzekeringsmaatschappijen, waar de huidige situatie van het bedrijf op wordt geprojecteerd. Zo is het bedrijf zeker dat er geen beter voorstel is op de verzekeringsmarkt. Dan ALLEEN is het nuttig om dergelijk contract met zo’n looptijd af te sluiten.

Wat is nu het voordeel voor het bedrijf ?

Gezien de verzekeringen elk jaar enkel maar stijgen, is dit met deze looptijd verleden tijd voor het bedrijf. Gedurende een periode van 3 jaar is het tarief vastgesteld gedurende deze periode en kan er geen verhoging plaatsvinden. Ik vind dit een goede werkwijze, omdat er zo een lange termijn relatie wordt opgebouwd met het bedrijf en met de betrokken verzekeringsmaatschappij op mijn hierboven geschreven voorwaarde: MARKTSTUDIE MET ALLE VERZEKERINGSMAATCHAPPIJEN. Gezien voor bepaalde bedrijven deze verzekeringen essentieel zijn, ben ik daarom voorstander van deze duurtijd. Er mag ook niet vergeten worden om bepaalde clausules in het contract op te nemen zoals bv: de clausule waarin het opzegrecht teniet wordt gedaan door zowel de klant als de verzekeringsmaatschappij. Normaal gezien hebben één van de 2 partijen het recht de polis op te zeggen naar aanleiding van een schadegeval. U ziet dat zowel de techniciteit (cfr. juiste clausules in de polis) als de werkwijze zeer belangrijk is voor dergelijke contracten.

Indien nog vragen over dit onderwerp, contacteer mij op de gekende gegevens op mijn blog.

Veel verzekeringsgroeten en prettige dag gewenst

Vanwege de verzekeringsgoochelaar.

Op de hoogte blijven, schrijf u in op mijn nieuwsbrief !!!