3-jarige contracten in bedrijfsverzekeringen ! Communiceer dit naar het bedrijf !

In dit artikel deel ik een ervaring, die ik vorige week heb meegemaakt bij een nieuw bedrijf, waarvan ik het verzekeringsdossier heb ovegenomen. Het gaat om de duurtijd van de contracten.

Hier komt naar voor, dat een open communicatie als tussenpersoon nog altijd essentieel is en dat sommige opener dienen te communiceren naar hun bedrijfsklanten toe op gebied van duurtijd contracten.

Na het geheel onderzoeken en opstarten van een verzekeringsaudit met de volledige verzekeringsmarkt, werd het verzekeringsdossier van het betrokken bedrijf geprojecteerd naar de geconsulteerde markt toe op gebied van 5 principes. Hiervoor verwijs ik graag naar mijn eerder geschreven artikel, dat u hier kan terugvinden.

Dan pas kan kon het bedrijf zeker zijn, dat er geen lagere tarieven waren rekening houdend met de dekkingen en waarborgen tijdens mijn consultatie.

Indien ik het dossier overnam n.a.v. de geconsulteerde marktstudie, kon ik het verzekeringsdossier vanaf de volgende vervaldag omvormen tot het neergelegde voorstel, maar voor sommige contracten moet ik dus wachten wegens de duurtijd.

Bij veel akkoorden, zoals in deze case, stel ik dikwijls vast, dat de zaakvoerder of verantwoordelijke van het verzekeringsdossier vaak niet weten, dat ze nog onder contract liggen voor een periode van 3 of 2 jaar, waardoor de dikwijls gerealiseerde besparing en betere voorwaarden moeten wachten tot het verstrijken van de vervaldag.

Deze werkwijze, die nog door verschillende tussenpersonen worden toegepast, is naar mijn mening teveel gericht op het behouden van de vergoedingen / commissies op deze polissen en wordt er nog te weinig gekeken naar de kwaliteit van de contracten en de huidige markt. Het is namelijk zo dat de vergoedingen van de betrokken polissen blijven lopen, gedurende de duurtijd van de polis en wordt dit dikwijls nog te vaak “verzwegen” voor de bedrijven om deze reden. Door de nieuwe MIFID-reglementering is dit wel belangrijk te melden.

Er is uiteraard niets mis met een langere duurtijd van een contract als, naar mijn bescheiden mening, de hierboven vermelde werkmethode wordt toegepast en dit duidelijk naar het betrokken bedrijf wordt gecommuniceerd, wat ik vaststel, dat de dag vandaag nog dikwijls tegen gezondigd wordt, zoals aangehaald in mijn voorbeeld.

Een gouden raad, kijk in deze vaak veranderende markt, goed de duurtijd van uw verzekeringscontracten na.

Bij vragen, contacteer me en schrijf u in op mijn maandelijkse nieuwsbrief.

handtekening Kris Rottiers

 

Kris Rottiers, uw verzekeringsfluisteraar.